Installatie neutraliseert jaarlijks tot 1.500 ton explosieven

Munitie vernietigen met aandacht voor het milieu

Majoor Thierry Debu voor de ronddraaiende oven die de munitie zal herleiden tot ongevaarlijk schroot (kleine foto). Foto: rgg

Zutendaal -

Een nieuwe installatie voor het neutraliseren van explosieve stoffen (INES) is gisteren in gebruik genomen op het militaire kwartier Wevelsmoer in Zutendaal. De installatie moet overtollige munitie vernietigen en neutraliseren, en is uniek in België.

INES zal in de eerste plaats alle geborgen munitie, afkomstig uit de grachten van het Fort van Zwijndrecht, vernietigen. ‘Het Fort is sinds 1870 een onderdeel van de verdedigingslijn rond Antwerpen en werd al voor de Eerste Wereldoorlog gebruikt als munitieopslagplaats’, zegt Gerard Van Caelenberghe, chef van Defensie. ‘Het ontmantelen van munitie stelt Defensie voor een grote uitdaging. Omdat we ons bewust zijn van de milieuproblematiek zijn we overgegaan tot de opstart van een programma voor de sanering van het Fort.’

De grachten van het Fort bevatten 2.000 tot 4.000 ton munitie die daar sinds de bouw ervan is achtergelaten. De vernietiging van dergelijke niet-reguliere munitie gebeurt momenteel nog door ontploffing in open lucht. Maar Defensie streeft naar meer milieuvriendelijke technieken. ‘Daarom zullen we gebruikmaken van INES’, zegt majoor Thierry Debu, hoofd van INES.

‘In de eerste fase zal de munitie van Zwijndrecht vernietigd worden door de ontmantelingsinstallatie in Zutendaal. Via INES wordt de munitie, dankzij een ronddraaiende oven, opgewarmd tot meer dan 700 graden Celsius waardoor de munitie zal verbranden of ontploffen. Daarna wordt de munitie herleid tot ongevaarlijk schroot. Dankzij de hoge capaciteit kan er dagelijks vier tot vijf ton munitie verwerkt worden. Dit betekent ongeveer 1.500 ton per jaar. In tweede instantie zal INES de conventionele munitiestock van Defensie verwerken. Dit alles gebeurt met respect voor de regels inzake gezondheid, preventie en milieu en met een maximale recyclage.’

De eerste fase van INES kost zo’n 6 miljoen euro.

Geluidsoverlast

Volgens Defensie zullen buurtbewoners geen geluidsoverlast ondervinden van de installaties. ‘We houden ons aan de strenge normen van de Vlarem-wetgeving en controleren permanent of er eventuele overtredingen plaatsvinden’, zegt majoor Debu.

Volgens de Zutendaalse burgemeester Jef Bobbaers (Nieuw ZVP) zijn er ook afspraken gemaakt om tijdens bepaalde periodes geen harde geluiden te produceren. ‘We denken daarbij bijvoorbeeld aan de examenperiodes van studenten. Het is ook zo dat er rekening gehouden wordt met de windrichting om de overlast naar de buurt te minimaliseren. We zullen alvast de geluidsresultaten op de voet volgen en indien nodig wijzen op geluidsoverlast.’

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio