Stadsontwikkelingsbedrijf heet voortaan SoGent en zit in Bank van de Arbeid

‘SoGent realiseert straks 2.000 woningen’

© fvv

© fvv

© fvv

1 / 3
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf bestaat tien jaar. De verjaardag wordt gevierd met een nieuwe naam, SoGent, en een nieuw onderdak in de gerenoveerde Bank van de Arbeid, aan de Voldersstraat. De voorbije jaren groeide SoGent fors, maar stuurde men ook de stadsvernieuwing mee in een meer duurzame en kwaliteitsvolle richting?

Karel Van Keymeulen

We hadden een gesprek met SoGent-voorzitter en schepen van Stadsontwikkeling Tom Balthazar (SP.A) en afgevaardigd bestuurder Didier Nachtergaele. Heeft het Stadsontwikkelingsbedrijf bijgedragen aan een leefbaarder stad?Tom Balthazar: Hoewel ik graag zou hebben dat de zaken vlugger en vlotter gaan, is het antwoord toch ja. Door de bundeling van technisch-juridische kennis en expertise over vastgoed in een goed gestructureerd team kon SoGent soepeler werken en gemakkelijker onderhandelen met privépartners. Dat is een troef als je aan de complexe ontwikkeling van bedrijventerreinen zoals aan de Wiedauwkaai of in Oostakker denkt. Didier Nachtergaele: Wij kunnen met privébedrijven gemeenschappelijke vennootschappen stichten, zoals we doen op The Loop en het Eiland Zwijnaarde, waar diverse partners hun gronden inbrengen en de lusten en lasten delen. Hoe werkt SoGent samen met de dienst Stedenbouw? Balthazar: SoGent geeft vorm aan Gent, maar die vorm is uitgetekend door de stad. De raad van bestuur weerspiegelt de gemeenteraad. Stedenbouw tekent voor ruimtelijke structuurplannen en uitvoeringsplannen en reikt stedenbouwkundige vergunningen uit. Bij projecten als de Oude Dokken en Gent Sint-Pietersstation-Fabiolalaan zijn alle stadsdiensten betrokken. In de jury’s voor de projecten zitten mensen van SoGent, maar ook van stadsdiensten. SoGent is meer dan een soort aannemer. Het maakt ook projecten en denkt mee na over herbestemmingen van oude fabrieken, zoals De Porre in Gentbrugge. SoGent is fors gegroeid de voorbije jaren... Nachtergaele: Vandaag hebben we 42 vastgoedprojecten lopen, beheren we een kleine 5.000 percelen van het OCMW en 600 van de stad. We komen van vier personeelsleden, er zijn er nu 53. SoGent heeft een balanstotaal van 242 miljoen euro. Veel gronden van het OCMW liggen wel buiten Gent. Waar heeft het SoGent het verschil gemaakt inzake stadsontwikkeling? Balthazar: Met het realiseren van geïntegreerde projecten. Dat gaat van de aankoop, over bodemsanering, optrekken van nieuwe gebouwen tot parkaanleg. De regelgeving is ingewikkeld en de besluitvorming moet goed en zorgvuldig gebeuren. Dat is niet eenvoudig en zeker niet in een historische stad. Van de oude Academie en de oude brandweerkazerne een complex voor modern stedelijk wonen maken, dat past bij de buurt, is wat anders dan een verkavelingetje in een woonuitbreidingsgebied maken voor enige villa’s. Uw voorganger Karin Temmerman wilde vooral wegen op het wonen. Is dat gelukt? Balthazar: De volgende jaren zal de wooncapaciteit sterk groeien. Met De Hoge Weg (300 woningen), Lijnmolenstraat (50), de Oude Dokken (het deel Handelsdok Oost, goed voor 350 woningen), de Fabiolalaan (zone C met 700 woningen en zone B met 454 woningen) zitten we aan ongeveer 2.000 woningen. Ja, dus. Nachtergaele: Waarvan 20 procent bescheiden woningen en 20 procent sociale woningen. Wij kijken nauwgezet toe dat de projectontwikkelaar die bescheiden woningen voor de juiste prijs bouwt. Niet gemakkelijk met prijzen die al hoger zijn dan in Antwerpen. Tweeverdieners met een bescheiden inkomen moeten een betaalbare woning kunnen vinden. Balthazar: Al vijf jaar bieden we jaarlijks ongeveer tien kavels aan. We kopen verkrotte panden of geïsoleerde kavels op, maken ze bouwrijp en verkopen ze volgens een puntensysteem aan jonge gezinnen. We begeleiden ze in hun keuze van een architect. De hoekwoningen in Ledeberg kosten wel 295.00 euro, zonder btw? Balthazar: Dat past in het stadsvernieuwingsproject Ledeberg Leeft. Het gaat om panden die niet verkocht geraakten en die geen functie meer hadden. We maakten er nieuwe, goede architectuur, duurzaam en zo betaalbaar mogelijk. Die prijs is inderdaad iets hoger. Nachtergaele: We proberen de prijs op 250.000 euro plus BTW, grond inbegrepen, te krijgen. Maar onder de 1.200 euro per m2 kunnen we niet meer bouwen. Met andere kosten bij zit je voor een appartement van 100 m2 vlug boven de 250.000 euro. We zullen moeten inzetten op kleinere appartementen van 80 à 85 m2. Welke zijn de uitdagingen voor de volgende jaren voor SoGent? Balthazar: Onze lopende projecten zo goed mogelijk afwerken en ons organiseren voor nieuwe, kleine, stedelijke wooninbreidingsprojecten. gebruik van binnengebieden, gemengde projecten met wonen en werken. In Sint-Amandsberg, midden in een woonblok, hebben we een oude champignonkwekerij aangekocht. Daar kan een cohousing-project komen. Voor onze woonprojecten moeten we ons aanpassen aan nieuwe en andere gezinsvormen met cohousing, kangoeroewonen, ‘levensloop bestendig wonen’. Draait SoGent break-even? Balthazar: Dat kan niet. SoGent voert opdrachten uit die niet te vermarkten zijn. Daar is steun van de stad voor nodig. Wij hebben alle stadseigendommen waar niet-stadsdiensten in zitten, zoals sociaal-culturele verenigingen, in beheer gekregen. Daar kun je geen marktprijzen als huur vragen, dat verschil moet worden betaald. In sommige projecten moeten we wel rendement halen. Op The Loop verkoop je aan goede prijzen. Nachtergaele: Met de opbrengst van de verkoop van grond aan Ikea hebben we de Pegoudlaan verbreed, twee ringwegen aangelegd en twee bruggen. Een privé-onderneming zou dat geld misschien in haar zak hebben gestoken. Welk project is u het dierbaarst? Nachtergaele: Ikea, omdat ik daar hard heb voor onderhandeld. En een klein project aan de Ham. Een van de eerste projecten. Daar is een standplaats voor vrachtwagens gesloopt en er is een klein parkje van gemaakt. De aangelanden in de Kongostraat hebben we een stukje tuin gegeven. Balthazar: De Porre in Gentbrugge. Een voorbeeld van geïntegreerd werken. Het is erg als een textielfabriek failliet gaat, maar op die manier maak je van een economische nederlaag toch een overwinning. We hebben er een school gerenoveerd, er is een buurtpark, een buurtcentrum en er komen nog mooie woningen met respect voor de contouren van die fabriek. Net zoals we voor Trefil-Arbed hebben gedaan en hopelijk met de Uco-site kunnen doen.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio