PXL stelt vast dat meer digitalisering kan leiden tot motorische achterstand

Kleuters moeten meer bewegen in de klas

Kleuters moeten meer bewegen in de klas

Er wordt onder meer gezocht naar middelen om kinderen tegelijkertijd te laten leren en bewegen. Foto: pxl

Hasselt -

De hogeschool PXL onderzoekt hoe kleuters meer aangezet kunnen worden tot bewegen in de klas. Door de stijgende digitalisering bewegen ze steeds minder en dat kan leiden tot een motorische achterstand of zelfs tot gezondheidsrisico’s.

De nieuwe hogeschool PXL krijgt van de Vlaamse overheid jaarlijks financiële steun voor het opzetten van onderzoek en innovatie. Dit jaar wordt ingezet op onderzoek om problemen in het werkveld te detecteren en op te lossen. Een opvallend onderzoek in de lijst van acht nieuwe projecten is ‘Bewegingsintegratie in het kleuteronderwijs’. De PXL gaat namelijk bestuderen hoe kleuters meer aangezet kunnen worden tot bewegen in de klas.

‘Wij stellen steeds vaker vast dat kleuters minder en minder bewegen’, zegt projectverantwoordelijke Marie Vandebroek. ‘Er is een groeiend aanbod aan computerspelletjes en ook de verschillende televisiezenders programmeren veel voor kleuters. Daardoor lopen ze een motorische vaardigheidsachterstand op, lopen ze het risico om inactieve volwassenen te worden en nemen de gezondheidsrisico’s toe. Kinderen beginnen last te krijgen van overgewicht en op latere leeftijd kunnen ze hart- en vaatziekten ontwikkelen. Daarom willen we onderzoeken hoe we iets kunnen doen aan deze bewegingsarmoede.’

Les in schooltuin

Het doel is om kleuters niet alleen te laten bewegen tijdens de speeltijd, maar ook in de klaslokalen. ‘Nu krijgen ze de basisvakken aangeleerd vanop de schoolbanken, maar dat willen we verbreden. In plaats van bijvoorbeeld gewoon tot vijf te tellen, willen we de kleuters tot vijf laten tellen terwijl ze iedere keer in de lucht springen. Het is ook de bedoeling dat er meer lessen gegeven worden op verschillende locaties, zoals in de sporthal of in een schooltuintje. Er moet echt meer beweging geïntegreerd worden in de klaslokalen.’

Het onderzoek zal drie jaar in beslag nemen en richt zich enkel op kleuters. ‘Het kan zijn dat er in de toekomst nog een vervolgonderzoek komt voor bijvoorbeeld het lager onderwijs, maar voorlopig willen we ons volledig toespitsen op de kleuters. We gaan bekijken hoe we kleuterleidsters kunnen ondersteunen met nieuwe didactische tools waarmee kleuters tegelijkertijd kunnen leren en bewegen.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio