Oud-vrederechter Jan Nolf schiet voorstellen vader Tibeau af

© sbr

Met zijn pleidooi om de wet op de collocatie te wijzigen om kinderen beter te beschermen tegen familiedrama’s, heeft de vader van de vermoorde Tibeau Vanhauwaert een gevoelige snaar geraak. Jan Nolf, voormalig vrederechter in Roeselare, vindt dat de huidige wetgeving wel voldoet.

mty

Tim Vanhauwaert is de vader van Tibeau, het vierjarig jongetje dat in maart in Roeselare door zijn moeder om het leven werd gebracht net nadat zij ontslagen was uit een instelling in Menen na een collocatie. Om kinderen beter te beschermen tegen dit soort familiedrama’s moet de wet op de collocatie veranderen, vindt hij.

Zo moeten kinderen onmiddellijk op een veilige plaats kunnen worden ondergebracht als er acuut gevaar dreigt. Ook moet de vrederechter bij zijn beslissing over het al dan niet ontslaan van een patiënt uit collocatie verplicht de artsen, psychiaters, politie én de partner van de patiënt horen om de situatie te kunnen inschatten.

Geen wijziging nodig

Jan Nolf, gewezen vrederechter in Roeselare, vindt dat Vanhauwaerts pleidooi geen steek houdt. Volgens Nolf voldoet de bestaande wetgeving. ‘Met alle respect voor de pijn die de vader na het drama doormaakt, men moet er toch over waken de sereniteit te bewaren en niet vooraf het proces van die vrouw te maken. De wet op de collocatie voorziet nu al dat de vrederechter alle andere personen moet horen die hij dienstig acht. De procedure is dus zeker geen onderonsje tussen de vrederechter en de patiënt alleen. Trouwens, niemand kan in een glazen bol kijken en drama’s bij voorbaat uitsluiten, ook artsen niet. Het is ook niet aangewezen om geneesheren een vetorecht te geven om patiënten binnen te houden. Wat wel klopt, is dat het parket beter ter plaatse afstapt om de situatie te bekijken, maar daar is geen wetswijziging voor nodig.’

Meteen geeft Nolf ook een sneer aan burgemeester Luc Martens (CD&V), die meteen zijn steun toezegde aan Vanhauwaert om de zaak op de politieke agenda te zetten. Nolf vindt dat Martens te haastig op de kar springt zonder de toestand echt te kennen.

Tim Vanhauwaert reageert ontstemd op de kritiek van Nolf. ‘Men moet stoppen met kindermoordenaars te pamperen. Vooreerst kent Nolf het dossier niet. In de wet staat nu dat vrederechters anderen kunnen raadplegen, maar ze zouden verplicht moeten worden om de behandelende geneesheren te horen om tot een unanieme beslissing te komen om de patiënt al dan niet te ontslaan uit een instelling. Ook moeten alle betrokkenen van de beslissing worden ingelicht.’

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio