Ontwerpplan klaar voor waardevol gebied Kragenwiel

Bornem -

In de gemeenteraad kwam het ontwerpplan voor het domein Kragenwiel ter sprake. Het gaat om waardevol gebied, waar de ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden op afgestemd. Dat heeft gevolgen voor de aanwezige chalets

De gemeenteraad stelde het ontwerpplan van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen RUP nummer 14 ‘Kragenwiel’ voorlopig vast. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is aangetoond dat de Scheldevallei erkend wordt als een uiterst waardevolle ruimte in Bornem.

De Scheldevallei vormt een belangrijk complex van biologisch waardevolle tot zeer waardevolle gebieden. De ruimtelijke ontwikkelingen moeten er dus worden afgestemd op de landschappelijke en ecologische waarde en de ruimtelijke draagkracht van heel de Scheldevallei en van Kragenwiel en omgeving in het bijzonder.

‘Het Kragenwiel ligt ten zuiden van het Groot Schoor aan de Vitsdam in Bornem. Het zuidelijk deel van dit gebied is momenteel bestemd voor vissport’, zegt burgemeester Luc De boeck. ‘Door dit RUP zullen de verschillende, momenteel onvergunde, chalets hun toestand eventueel kunnen regulariseren op de westelijke oever. De andere chalets zullen onder een uitdoofbeleid vallen.’

Over dit project volgt nog een openbaar onderzoek dat gedurende zestig dagen zal lopen.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio