Via viaduct aan Zuidpark rijden elke dag 30.000 wagens stad in

Afbraak fly-over blijft alsnog een droom

Afbraak fly-over blijft alsnog een droom

Schepen Mathias De Clercq lanceerde in zijn boek ‘Dromen van Gent’ de idee van een soort ‘Central Park’, zoals in New York, in de plaats van de fly-over. Foto: if

GENT -

Zondag wordt het viaduct (B401) aan Gent Zuid voor acht uur afgesloten en verandert het even in een speelterrein voor fietsers en voetgangers. Op een gemiddelde weekdag rijden via die weg 30.000 wagens de stad in. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw zegt dat de stad wil doorgaan met het plan om het viaduct te slopen.

Het afbreken van het viaduct en het creëren van een soort Central Park... het waren opgemerkte thema's in de verkiezingsstrijd. De droom om dat viaduct af te breken of door te knippen leefde bij diverse partijen.

Over het afbreken van dat viaduct zijn de meerderheidspartijen (SP.A, Open VLD, Groen) het eens. Het verkeer zou niet langer stadinwaarts kunnen rijden, het Vlaams Gewest zal worden gevraagd een deel van het viaduct af te breken en het Zuidpark gevoelig te vergroten.

Onderhoudswerken

Op een gemiddelde weekdag rijden 62.500 wagens de stad in en uit via dat viaduct. Of ongeveer 30.000 wagens die via die weg de stad inrijden. Een indrukwekkend cijfer.

Volgend jaar zijn structurele onderhoudswerken aan het viaduct gepland. Het waterafvoersysteem wordt vernieuwd, het wegdek wordt heraangelegd, de railing wordt vervangen en er komen nieuwe voegen. Daarvoor is 6 miljoen euro uitgetrokken. Bedoeling is dat de werken volgende zomer beginnen. Dat bevestigt Peter De Backer, afdelingshoofd Oost-Vlaanderen van het agentschap Wegen en Verkeer. Voor een timing is het nog te vroeg.

Schepen Filip Watteeuw (Groen) zegt dat hij bezig is met het verzamelen van alle ideeën en studiemateriaal. ‘We hebben al een gesprek gehad met Hilde Crevits (CD&V), minister van Openbare Werken en Mobiliteit. Zij vraagt dat we een mobiliteitsplan uitwerken waarbij we rekening houden met de afbraak van de fly-over. Dat plan moet tegen volgende zomer klaar zijn. Die afbraak blijft een concreet project. Het staat in het bestuursakkoord.’

Timing

Over een timing wil hij zich niet uitspreken. ‘Omdat er niet veel voorbeelden zijn en we iets nieuw proberen. Tegen het einde van de legislatuur zouden we toch serieuze stappen moeten hebben gezet. Ik ben negen maanden schepen van Openbare Werken en Mobiliteit en ik besef dat voor grote infrastructuurwerken heel veel voorbereidingstijd nodig is.’

Peter De Backer zegt dat het agentschap beslist wil meedenken over een dergelijk scenario. ‘Het past in ons streven naar een duurzame mobiliteit. Alleen zijn de consequenties groot en willen wij geen verkeersinfarct. Hoe ga je dat verkeer begeleiden? De afbraak of het doorknippen van het viaduct zal het sluitstuk van een mobiliteitsplan zijn. Daar gaan jaren over.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio