Veel belangstelling voor opvallende openbare kunst

Veel belangstelling voor opvallende openbare kunst

Vzw Kunst in Nazareth schonk het beeld van Dirk De Keyzer. Foto: jrz

Nazareth -

Onder grote belangstelling is Te Paard ingehuldigd, het vrij imposante kunstwerk dat de vzw Kunst in Nazareth aan de gemeente schonk.

Het hoger doel van de vereniging is de integratie van meer cultuur in de publieke ruimte. Te Paard is hun tweede gift. Twee jaar geleden schonken ze In Stilte Gehuld van Guy Timmerman, dat op de parkbegraafplaats staat.

Nu is er dus ook Te Paard van de Evergemse kunstenaar Dirk De Keyzer. Het twee meter hoge bronzen beeld is een echte blikvanger aan het kruispunt Drapstraat/Ommegangstraat, op het pleintje met de toepasselijke naam De Paardekop.

Vzw kunst in Nazareth financiert zijn werking via private schenkingen, winsten uit diverse activiteiten en een jaarlijkse gemeentelijke toelage van 5.000 euro. Het gemeentebestuur is zeer tevreden over de inzet van de vzw en hoopt dat er nog kunstwerken zullen volgen. ‘Vzw Kunst in Nazareth bereikt mooie resultaten. De vereniging is een meerwaarde voor Nazareth’, zeggen burgemeester Claeys en schepen van Cultuur Van Ongeval (beiden CD&V).

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio