Terwijl ze al jaren doceren in die taal

Eén op tien proffen gebuisd voor Engels

Tussen 10 en 20 procent van de professoren en docenten die in het Engels lesgeven, haalt in een test niet het vereiste taalniveau.

Tom Ysebaert

De docenten van de universiteiten en hogescholen die in het Engels lesgeven, moesten de afgelopen maanden een taaltest Engels afleggen. Aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) haalt 20 procent het vereiste niveau niet. Aan de Universiteit Antwerpen is dat 13 procent, aan de UGent 14 procent, aan de UHasselt tussen 15 en 20 procent en aan de KU Leuven 10 procent.

Nobelprijswinnaars

Sommige professoren die gebuisd zijn, doceren al decennia in het Engels. Klachten over hun taalgebruik hebben ze tot nog toe niet gekregen. Ze zijn boos, teleurgesteld en gekwetst.

‘Sommige profs zijn echt boos’, zegt Kristiaan Versluys, directeur onderwijs aan de UGent. ‘Deze mensen zijn een kei in hun discipline. Er zitten poten­tiële Nobelprijswinnaars bij. Ze publiceren in Engelstalige tijdschriften, spreken op internationale congressen. En dan gebeurt dit. Er zijn er die foert zeggen. Voor hen hoeft die Engelstalige cursus niet meer.’

Aan de VUB morren vooral de ingenieurs. Zij vinden dat de test mijlenver van hun vaktaal staat. Het wrange is dat in de ingenieurswetenschappen Engels als voertaal heel courant is.

Strikt gezien mag een gezakte prof zijn vak niet meer in het Engels geven. De universiteiten vragen nu een overgangsregeling.

Zo zou een niet-geslaagde docent dit academiejaar – dat vandaag van start gaat – mogen voortdoen en zich ondertussen bijscholen. Maar het decreet, dat de taaltest Engels oplegde, voorziet niet in zo’n overgang.

Er is wel een achterpoortje: er kan een andere titularis voor het vak worden aangesteld. Die kan zich dan gewoon door de gezakte prof laten vervangen. Maar de instellingen lijken niet van plan daar gebruik van te maken.

De taaltest Engels was opgelegd door de Vlaamse overheid. Door de internationalisering van onze universiteiten worden steeds meer vakken in het Engels gedoceerd. De overheid vond dat de kwaliteit gegarandeerd moest zijn met een attest.

Video

Keuze van de redactie