Wat verandert er op 1 oktober?

Wat verandert er op 1 oktober?

Foto: Associated Press / Reporters

Om de drie maand getrouwheidspremies op je bankrekening, nieuw maatregelen om fraude in de horeca te bestrijden en snelrecht tegen winkeldiefstallen: ook op 1 oktober verandert er weer heel wat.

Rijbewijs

Wie zijn voorlopig rijbewijs gaat afhalen, betaalt daar voortaan minstens 20 euro voor. Tot dan is dat nog 9 euro. De kandidaat-bestuurder krijgt in ruil wel een voorlopig rijbewijs in bankkaartformaat, en dus niet langer op papier, net zoals dat voor het klassieke rijbewijs al het geval is.

Getrouwheidspremies

De Belgische banken betalen vanaf 1 oktober elk kwartaal getrouwheidspremies uit. Spaarders hebben recht op de premie zodra het geld een jaar op een spaarboekje staat. In het vorige systeem moesten spaarders echter tot het eind van het jaar wachten om die premie te verwerven, zelfs als ze de getrouwheidspremie bijvoorbeeld al in maart verwierven.

Horeca

Op 1 oktober gaat een nieuwe maatregel in die volgens staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) de horeca “rendabeler en witter” moet maken. Dan treedt een nieuw statuut voor gelegenheidsarbeid in werking, dat het voor werkgevers in die sector mogelijk maakt “makkelijker én goedkoper” personeel in te zetten voor korte periodes.“Voor de uitbater dalen de loonlasten met goed 30 procent, terwijl het netto-inkomen van de gelegenheidsarbeider stijgt”, klinkt het op het kabinet van Crombez.

Beroepsopleiding

De regels voor de individuele beroepsopleiding (IBO) voor schoolverlaters worden vanaf oktober versoepeld. Werkgevers mogen hun leerlingen dan in principe na afloop van de leertijd ook een contract van bepaalde duur aanbieden. Tot hiertoe moest de werkgever de leerling een contract van onbepaalde duur geven. In het geval van bijvoorbeeld een tijdelijk project is een contract van bepaalde duur voortaan wel mogelijk, als de VDAB daarmee instemt.

Helikopters

De regels voor het opstijgen en landen buiten luchtvaartterreinen voor helikopters worden vanaf 1 oktober heel wat strenger. Het directoraat-generaal Luchtvaart, onderdeel van de FOD Mobiliteit, hoopt zo de geluidshinder binnen de perken te houden. Met de nieuwe regelgeving is het voortaan verboden ‘s nachts te landen of op te stijgen buiten een luchtvaartterrein. Luchtdopen zijn ook niet langer toegelaten buiten een luchtvaartterrein.

Snelrechtbanken

Vanaf oktober kunnen de snelrechtbanken van start gaan. Deze rechtbanken moeten kleine misdrijven behandelen waarvan de dader de feiten bekend heeft of op heterdaad betrapt is. Het gaat bijvoorbeeld om winkeldiefstallen, verboden wapendracht en vechtpartijen.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees