Parkeerstudie analyseert parkeerbeleid in Gentse wijken

De parkeerproblematiek in Gent (1): de Gentse binnenstad

De parkeerproblematiek in Gent (1): de Gentse binnenstad

Foto: fvv

GENT - De nieuwe parkeerstudie van Stad Gent is af. In een rapport waar twee jaar aan gewerkt is, worden wijk per wijk alle pijnpunten van het huidige parkeerbeleid in Gent blootgelegd. Op Gentenaar.be krijgt u de komende tien dagen de analyse van de parkeerpoblemen in alle Gentse wijken. Vandaag: de binnenstad van Gent.

Een overzicht van de parkeerproblemen in alle Gentse wijken

Het stadsbestuur stelt de parkeerstudie deze week voor aan de Gentenaars op een infomarkt in het stadhuis. De studie, die in 2011 voor 242.000 euro besteld werd, moet de basis vormen voor het nieuwe parkeerbeleid waarmee het stadsbestuur de komende jaren de parkeerdruk in Gent wil doen dalen.

De algemene conclusies zijn al bekend: zo rijden er op piekmomenten in heel Gent 121.794 auto’s rond. Er zijn 121.652 parkeerplaatsen. Niet genoeg om de parkeerdruk te doen dalen, zo blijkt. De parkeerdruk in Gent gaat omhoog en zal blijven stijgen, als het beleid niet wijzigt.

Naast een uitgebreid cijfermatig onderzoek, maakten de onderzoekers voor de parkeerstudie ook een gebiedsanalyse van de verschillende wijken in Gent. In een reeks workshops werd samen met verschillende stadsdiensten (Gebiedsgerichte werking, Economie, Stedenbouw, Wonen en het Mobiliteitsbedrijf) een analyse gemaakt van de parkeersituatie en eventuele suggesties, wijk per wijk. 

De komende tien dagen krijgt u op Gentenaar.be een oplijsting van de parkeerproblemen van alle Gentse wijken. Vandaag: de pijnpunten uit de binnenstad.

De huidige parkeerproblematiek in de binnenstad van Gent:

 • 'Het centrumgebied kent een grote handelsconcentratie dewelke in belangrijke mate bestaat uit vele kleinere detailhandels. Dit zorgt voor een hoge attractiviteit van het centrum. Er is veel vraag naar fietsenstallingsplaatsen in het centrum. Anderzijds klaagt men over de ruimte-inname van bakfietsen.'
 • 'De parkeerdruk in het gebied is hoog, voornamelijk ’s avonds en op zaterdag. De hoge parkeerdruk resulteert in veel parkeerzoekverkeer. Hierdoor ontstaat er sluipverkeer en filevorming in de binnenstad waardoor ook het openbaar vervoer doorstromingsproblemen ondervindt. De reistijd van het openbaar vervoer tussen de rand en de binnenstad wordt hierdoor aanzienlijk.'
 • 'In het centrum wordt ook manifest fout geparkeerd op pleinen (bijvoorbeeld Groentenmarkt) en in het voetgangersgebied. Er wordt ook foutgeparkeerd op laad- en loszones, woonerven, … ’s Avonds en op zaterdag vinden bewoners moeilijk een parkeerplaats en moeten ze vaak een parkeerplaats zoeken buiten zone 01. Er zijn voor deze zone meer bewonerskaarten uitgereikt dan er parkeerplaatsen zijn.'
 • 'Bewoners geven aan dat het feit van het moeilijk parkeren in het centrum een reden is waarom mensen minder op bezoek komen. Vaak is men verplicht om met de wagen op bezoek te komen bijvoorbeeld door het beperkte OV-aanbod (geen OV na 23u30).'

 

Laden en lossen

 • 'Sommige centrumparkings zijn misschien te dicht bij het centrum gelegen voor bezoekers en werknemers. Misschien kunnen er in deze parkings (bijvoorbeeld P-Vrijdagmarkt) extra parkeerplaatsen voorbehouden worden voor bewoners zodat zij een garantie op een parkeerplaats hebben.'
 • 'Anderzijds wordt de parking P-Reep ’s avonds en op zondag slechts weinig gebruikt (is het laag tarief te weinig bekend?). Waarschijnlijk wil men liever gratis op straat parkeren. Daarnaast is er geen ontmoedigingspolitiek op autobezit.'
 • 'Handelaars ervaren problemen met betrekking tot beleverbaarheid. Laad en loszones zijn een goed gegeven maar er wordt soms op fout geparkeerd. Ook de grotere hotels in het centrum vragen om laad- en loszones voor leveranciers maar ook voor taxi’s. Er zijn ook handelaars die vragen naar parkeerplaatsen voor kortparkeren. Alle bezoekers op grotere afstand laten parkeren is niet gewenst.'
 •  'Het openbaar parkeeraanbod op straatniveau is nooit volledig beschikbaar. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de bestaande parkeerplaatsen en de beschikbare parkeerplaatsen. Een deel van het parkeeraanbod wordt ingenomen door markten en evenementen. Verder zorgen wegenwerken en privéwerkzaamheden ook voor een inname van het parkeeraanbod.'
 • 'Men maakt de bedenking om van de Voldersstraat een fietsstraat te maken. Er rijden daar meer fietsen dan auto’s. Dit zou mogelijks wel een impact hebben op het parkeeraanbod aldaar. Kunnen de parkeerplaatsen daar weg?'

 

'Mentaliteit is aan het wijzigen'

 • 'De parking aan de Goudstraat-Minnemeers is eigenlijk een publieke parking, maar ze wordt weinig gebruikt. De nood aan parkeerplaatsen is hoog, maar het parkeren hoeft misschien niet in het centrum te zijn. Sommige winkels hebben wel nood aan tijdelijk parkeren bvb. bakkers, slagers. Daarvoor is buiten de stad parkeren geen oplossing. De mentaliteit is aan het wijzigen: mensen zijn nu al bereid om buiten het centrum te parkeren en met tram of fiets naar het centrum te gaan om te werken (maar dan moet er wel goede voorzieningen zijn buiten het centrum).'
 • 'Communicatie en perceptie is belangrijk. Voorbeeld: met de trein naar Gent komen om het centrum te bezoeken. De meeste mensen stappen af aan Gent Sint-Pieters terwijl het station Dampoort veel dichter is.'
 • 'Bijkomende parkeerplaatsen voor bewoners hoeven niet noodzakelijk voor de deur te zijn. Beter een zekere, kwaliteitsvolle parkeerplaats op 15 minuten lopen dan “misschien een plek voor de deur”.'

 

Een overzicht van de parkeerproblematiek in alle Gentse wijken.

Een overzicht van de parkeerproblemen in alle Gentse wijken

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio