Stad weigert aanvraag van ‘sekte’ voor lokaal en past reglement aan

Oostende weert religieuze organisaties

De Bruno Gröning-vriendenkring wilde een lokaal gebruiken in Duin en Zee. Foto: efo

Oostende -

De religieuze organisatie rond de overleden Duitse gebedsgenezer Bruno Gröning krijgt geen toestemming om lokalen van de stad te gebruiken. Dat is voor het bestuur meteen de aanleiding om het reglement aan te passen. ‘We willen geen religieuze activiteiten in stadsgebouwen.’

Het stadsbestuur weigert de aanvraag van de Belgische Bruno Gröning-vriendenkring om elke drie weken een activiteit te houden in een klaslokaal in het jeugdverblijfcentrum Duin en Zee.

De organisatie heeft Duitse wortels en promoot de leer van Bruno Gröning, een Duitse gebedsgenezer die in 1959 overleden is. Hij stelde dat chronisch zieken dankzij een goddelijke kracht toch weer konden genezen. ‘Ongeneeslijk bestaat niet. God is de grootste kracht’, was een van zijn kernuitspraken.

Het stadsbestuur vindt dat dergelijke organisaties niets te zoeken hebben in de gebouwen van de stad. ‘We hebben wat opzoekingswerk gedaan naar de organisatie. Het neigt naar een sekte’, zegt schepen van Jeugd Arne Deblauwe (SP.A). ‘De organisatie vraagt ook giften van de aanwezigen.’

Daarom besliste het schepencollege om de aanvraag van de organisatie om gratis lokalen te mogen gebruiken, te weigeren. ‘We zien religieuze activiteiten in stadsgebouwen niet zitten. Andere diensten hadden al zo'n clausule opgenomen. Nu doen we dat ook voor alle lokalen van de jeugddienst.’

De cultuurdienst heeft al slechte ervaringen met de vereniging. ‘Eind mei had de organisatie de conferentiezaal aangevraagd voor een voordracht. Iemand woonde namens het stadsbestuur de avond bij en daar bleek dat de vlag de lading niet dekte. Daarop beslisten we om de organisatie in de toekomst te weren. Ons reglement stelt duidelijk dat er geen politiek of religie mag bedreven worden’, zegt Virginie Michiels, diensthoofd cultuur van de stad.

‘Verkeerd begrepen’

De Bruno Gröning-vriendenkring zelf is verwonderd over de reactie van het Oostendse stadsbestuur. ‘Na onze voordracht van eind mei was gebleken dat er in de Oostendse regio belangstelling was voor meerdere bijeenkomsten. Daarom vroegen we om gratis een stadslokaal te gebruiken voor lezingen en voordrachten. Net zoals we dat op dertig andere plaatsen doen in België in diensten- of culturele centra. Van een weigering weten we niets. We hebben wel al een mail gehad met opmerkingen. We nemen contact met de schepen om hem uit te leggen wat we doen. Ik denk dat we verkeerd begrepen zijn. We zijn een organisatie die niet gebonden is aan religie. Bij ons zijn zowel atheïsten als gelovigen welkom en we vragen geen lidgeld’, zegt Annemie Vrancken.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio