Wel nog geen uitspraak over klacht tegen vergunning

Oud station na jaren procederen gesloopt

Tegen het einde van de week zou al het puin opgeruimd moeten zijn. Foto: ssj

Linkebeek -

Het stationsgebouw van Linkebeek is gesloopt, al heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen nog geen uitspraak gedaan over een klacht tegen de vergunning. ‘We doen dit omwille van de veiligheid’, aldus Infrabel.

In opdracht van spoorwegbeheerder Infrabel heeft een firma het oude stationsgebouw van Linkebeek neergehaald. Het puin wordt normaal gezien nog eind deze week weggehaald.

Dat Infrabel een vergunning heeft gekregen voor de sloop, is het gevolg van een jarenlange procedure. Het Brusselse Gewest had tot drie keer toe een vergunning gegeven om het aantal sporen in buurgemeente Ukkel van twee naar vier te verhogen, en in die vergunning werd ook de sloop van het station van Linkebeek opgenomen. Dat kwam omdat werd aangenomen dat een deel van het station zich op het grondgebied van Ukkel bevond. Een inwoner uit Ukkel ging telkens met succes in beroep bij de Raad van State. De vergunning werd vernietigd omdat ze niet volledig in het Nederlands en het Frans werd opgesteld.

Voor de sloop van het station werd de deur wel op een kier gezet. ‘Bij het laatste arrest verklaarde de Raad van State zich onbevoegd over dat deel omdat een landmeter heeft bepaald dat het station volledig in Vlaanderen lag’, zegt Thomas Baeken van Infrabel. ‘We hebben de sloop uit de oorspronkelijke vergunning gelicht en toestemming gevraagd aan Linkebeek en Vlaanderen. Die hebben we gekregen, en dus zijn we overgegaan tot de afbraak.’

Bouwvallig pand

Tegen de sloop is wel nog beroep ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, en in die zaak is nog geen uitspraak. ‘Het beroep werkt niet opschortend’, aldus Baeken. ‘Dat betekent dat we nog altijd de vergunning in handen hebben, en dat we zeker niets onwettigs hebben gedaan. Bovendien waren alle betrokken partijen, zoals de gemeente en het Vlaams Gewest, ook voorstander van de afbraak. Het was immers een oud, vrij bouwvallig pand, volgeklad met graffiti. De afbraak was nodig voor de veiligheid van de pendelaars.’

‘Wat als diegene die in beroep is gegaan, toch gelijk zou krijgen? Iedereen die het dossier volgt, weet dat die kans zeer klein is’, zegt Baeken. ‘Mocht de vergunning toch geannuleerd worden, dan moeten we mogelijk een boete betalen of misschien het station weer heropbouwen. Maar niemand was tegen de sloop. De klager zelf is trouwens vooral gekant tegen de verdubbeling van het aantal sporen.’

Er komt overigens niets in de plaats van het station. ‘De vrijgekomen ruimte is bedoeld voor de verdubbeling van de sporen’, zegt Baeken. ‘Maar daartegen lopen nog beroepsprocedures.’

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio