Buurtbewoners in Bottelare vrezen precedent

Verkaveling Molenhoek stuit weer op verzet

Elie Saegeman, Lieve Mally en Robrecht Messens willen niet dat enkele achttiende-eeuwse huisjes gesloopt worden en plaats moeten maken voor nieuwbouw. Foto: lvi

Merelbeke -

Er is een nieuwe verkavelingsaanvraag voor de site aan de Molenhoekstraat in Bottelare. Maar die stuit op meer bezwaarschriften dan de vorige aanvraag, in 2011.

De familie Verhauwen heeft een verkavelingsaanvraag ingediend voor de site aan de Molenhoek-, Pont- en Sint-Annastraat. In 2011 had het bedrijf ABS dat ook gedaan, maar toen weigerde de gemeente die aanvraag, na 18 bezwaarschriften. De nieuwe aanvraag, die volgens de werkgroep Molenhoek niet veel verschilt van de vorige, stuit al op 76 bezwaarschriften. De buurtbewoners willen niet dat enkele achttiende-eeuwse huisjes gesloopt worden en plaats moeten maken voor hoogbouw.

‘Het is vooral een princiepskwestie’, vertelt woordvoerder Elie Saegeman. ‘Als de aanvraag wordt goedgekeurd, betekent dat een precedent voor Bottelare. We vrezen dat er dan nog van die woonblokken zullen komen.’

De groep denkt dat er parkeeroverlast én veiligheidsproblemen van komen. ‘Als er vijf gezinnen bij komen, betekent dat zeven tot tien extra parkeerplaatsen, maar daar is geen plaats voor. Zo wordt de parkeeroverlast afgewenteld op de buurt.’

De veiligheidsproblemen situeren zich volgens Saegeman aan het kruispunt tussen de Molenhoek- en de Pontstraat. ‘Het is daar al zeer gevaarlijk, omdat je er weinig zicht hebt. Als de nieuwe woningen op 1,2 meter van de rooilijn komen, heb je helemaal geen zicht meer. Wij vragen dat elke woning op 5 meter van de rooilijn komt.’

Geen draagvlak

Schepen van Stedenbouw Pascal Rousseaux (CD&V) is zich bewust van de onvrede. ‘76 bezwaren is niet niets. Het is duidelijk dat er geen draagvlak in de buurt is’, reageert hij. ‘Toch wil ik nog geen uitspraken doen over de aanvraag. Mijn administratie doet haar werk.’

De Merelbeekse schepen wil de twee partijen samenbrengen. ‘Ik overweeg om een afvaardiging van het buurtcomité en de bouwaanvrager rond de tafel te brengen. De site is onze eigendom niet, maar wij kunnen wel een rol spelen als gemeente om de twee partijen samen te brengen.’

Hoe moet het intussen verder? ‘Ook de verkeerssituatie zal door onze diensten bekeken worden. Eerst moet de stedenbouwkundige ambtenaar zijn licht laten schijnen over de kwestie’, aldus Rousseaux. ‘Het schepencollege zal zijn advies dan binnen twee à drie weken beoordelen. We moeten het gebied sowieso opfrissen, want het ligt daar niet proper. Ik wil de beide groepen niet tegen elkaar opzetten, ik hoop dat ze willen samenwerken.’

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio