Nieuwe expertise hoopgevend voor kastanjebomen

Bomen Begijnhoflaan minder ziek dan gedacht

Bomen Begijnhoflaan minder ziek dan gedacht

Bijna een jaar geleden besliste de stad dat alle kastanjebomen in de Begijnhoflaan moesten worden gerooid. Maar dat ging uiteindelijk niet door. Foto: dvh

GENT -

Het jongste onderzoek van een Nederlandse expert heeft aangetoond dat de kastanjebomen in de Begijnhoflaan in minder slechte gezondheid verkeren dan tot nu werd aangenomen. Dat gaf schepen voor Openbaar Groen Tom Balthazar (SP.A) donderdagavond toe na een vraag van N-VA-gemeenteraadslid Isabelle De Clercq.

Nog even samenvatten: nadat op verschillende plaatsen in Gent bij felle rukwinden bomen zijn omgevallen, laat het stadsbestuur de gezondheid van de kastanjebomen op zijn grondgebied onderzoeken. Midden november krijgen de bewoners van de Begijnhoflaan te horen dat uit proeven is gebleken dat de bomen er slecht aan toe zijn. Het verdict is onverbiddellijk: alle bomen van de laan op het kapblok.

De buurtbewoners pikten dat echter niet en trokken naar de rechter. Ze vroegen een nieuwe expertise en verkregen uitstel voor de bomen.

De nieuwe expert heeft intussen zijn conclusies voorgelegd aan het stadsbestuur en aan de bewoners. Daaruit blijkt dat de bomen er minder slecht aan toe zijn dan de stad aanvankelijk dacht. ‘Wij aanvaarden dat verslag’, zei schepen Balthazar tijdens de commissie. ‘Maar het blijft wel duidelijk dat er op termijn een veiligheidsrisico is met deze bomen.’

Stad en bewoners zitten op 5 november samen om te overleggen. ‘We hebben drie opties. We kunnen de bomen behouden en de kruinen aftoppen zodat ze minder wind vangen. We kunnen alle bomen vervangen, maar dan zal de straat pas na 15 jaar opnieuw een gelijkaardig beeld vertonen als nu. Maar voor de uniformiteit is dit de beste oplossing. We kunnen ook gefaseerd vervangen, een eerste deel tussen het Griendeplein en de doorsteek naar de Begijnhofdries. De bomen in het tweede deel zijn in de beste gezondheid en zouden dan op een termijn van 10 tot 15 jaar kunnen worden vervangen. We weten nu al dat de bewoners een volledige vervanging niet zullen aanvaarden.’

Onderhoud

De bewoners achter ‘Behoud de bomen op Begijnhoflaan’ tonen zich verrast dat het nieuws nu al bekend is. ‘We hebben nog niet de kans gehad om een standpunt in te nemen’, zegt Luc Peeters. ‘Wat wij vooral onthouden uit het verslag, is het gebrek aan onderhoud waarop de expert wijst. Of het nu om nieuwe bomen gaat, of om het behoud van de bestaande bomenrij... de stad zou vooral groeiplaatsbevorderende maatregelen moeten nemen en de bomen beter moeten beschermen tegen ongevallen, stelt de expert. Wij hopen dan ook dat de stad bereid is om dit te doen. Het aftoppen van boomkruinen is in een stedelijke omgeving de normaalste zaak ter wereld. We zijn in elk geval benieuwd naar het standpunt dat het stadsbestuur op 5 november zal innemen.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio