Crèche aan freinetschool krijgt plaats naast rusthuis

De Boekenmolen in Zwijnaarde kan uitbreiden

De Boekenmolen in Zwijnaarde kan uitbreiden

Door de peutertuin te verhuizen kan De Boekenmolen verder lager onderwijs uitbouwen. Foto: lva

ZWIJNAARDE -

Door de kinderopvang te verhuizen is de Zwijnaardse freinetschool De Boekenmolen voor het eerst met een lagere school kunnen starten. De kinderopvang krijgt een nieuw onderkomen op een terrein van het OCMW naast woonzorgcentrum Zonnebloem aan de Hutsepotstraat. Ook de vlakbijgelegen Sint-Vincentiusschool kon uitbreiden.

‘Door de uitbreidingen wordt het capaciteitsprobleem in de Zwijnaardse basisscholen voor een stuk aangepakt’, zegt Onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen). ‘Voor De Boekenmolen zochten we een mogelijkheid om de kleuterschool te laten uitbreiden naar een volwaardige lagere school. Maar dan moesten we eerst een oplossing vinden voor de peutertuin. Liefst in de buurt, zodat de ouders er geen grote extra verplaatsing moesten bijnemen.’

Oplossing

Het was OCMW-voorzitter Rudy Coddens (SP.A) - in de vorige legislatuur schepen van Onderwijs - die de oplossing aanreikte. ‘We hebben recent een huis aan de Hutsepotstraat aangekocht, naast de parking van ons woonzorgcentrum Zonnebloem. Dat huis gaat tegen de vlakte en in de plaats kan de kinderopvang er, in modulebouw, komen.’

‘Het is de bedoeling om de nieuwe opvang om te vormen tot een volwaardige crèche, waar kinderen vanaf 18 maanden terechtkunnen. De opvang kan een twintigtal plaatsen groot zijn. Het OCMW kan de grond via een recht van opstal ter beschikking stellen. De opdracht voor de afbraak van de woning is reeds gegeven’, zegt Coddens.

‘Op termijn kunnen er 72 bijkomende plaatsen komen, verdeeld over drie graden’, zegt schepen Decruynaere. ‘De school is nu gestart met de eerste graad, die het eerste en het tweede leerjaar bundelt. Het gaat hier om kleuters van de school die intussen zijn doorgestroomd. Zo willen we op termijn de graden uitbouwen. Volgend schooljaar kan dan de tweede graad starten.’

Zolder

Aan de andere kant van het woonzorgcentrum kon ook de Sint-Vincentiusschool uitbreiden. ‘De school heeft met eigen middelen de zolder verbouwd. Hierdoor zijn twee extra klassen ontstaan’, legt Decruynaere uit.

Coddens heeft ook nog nieuws voor de andere kant van de Sint-Vincentiusschool. ‘Daar gaan we de gebouwen van het voormalig rustoord afbreken. In de plaats komt een nieuwbouw waarin we een lokaal dienstencentrum zullen onderbrengen. Dat moet nog deze legislatuur gerealiseerd zijn. Zwijnaarde wordt zo ons elfde dienstencentrum.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio