Ondanks kritiek komt erkenning osteopathie dichterbij

Ondanks kritiek komt erkenning osteopathie dichterbij

Foto: Marc Herremans - Corelio

Zowel bij de oppositie als binnen de meerderheid blijven er heel wat vragen bij de plannen van minister Laurette Onkelinx voor de omkadering van de osteopathie. Zo bleek woensdag tijdens een gedachtewisseling met de bevoegde commissie van Kamer en Senaat. Onder meer de Vlaamse parlementsleden hadden heel wat opmerkingen over de organisatie van de opleidingen.

De minister van Volksgezondheid werkt aan een koninklijk besluit over osteopathie, dat uitvoering moet bieden aan de zogeheten Wet-Colla over niet-conventionele behandelingswijzen, met name homeopathie, acupunctuur, chiropraxie en osteopathie.

Het kb zorgt voor de erkenning van osteopathie die ingrijpt op spieren en zenuwstelsel - de holistische ostepathie wordt uitgesloten - als een eerstelijnsbehandeling. Een osteopaat kan geen medisch voorschrift uitschrijven (bijvoorbeeld voor medische beeldvorming) en een behandeling wordt niet terugbetaald.

De osteopaat moet een universitaire opleiding hebben gevolgd (eventueel gegeven in een hogeschool) en dient ook een voortgezette opleiding te volgen. Osteopathie mag niet langer gecombineerd worden met bijvoorbeeld kinesitherapie.

Voortaan zal er dus een keuze gemaakt moeten worden. Wie vandaag beiden combineert - naar schatting een derde van de osteopaten - kan dat blijven doen indien hij jaarlijks 500 tot 1.000 patiëntencontacten heeft en aan de erkenningsvoorwaarden voldoet. Er zou een overgangsperiode van één tot twee jaar voorzien worden.

Heel wat parlementsleden wezen op de verschillen die tussen de osteopaat en de kinesist gecreëerd wordt. De kinesist zit in de tweede lijn en zijn behandeling wordt terugbetaald, terwijl de osteopaat in de eerste lijn zit, maar niet kan rekenen op terugbetaling.

Voor N-VA-senator Louis Ide zou dat logisch zijn indien de minister de holistische osteopathie erkend had, maar de minister sluit deze praktijk expliciet uit. Ine Somers (Open Vld) vroeg zich af het risico niet bestaat dat zij die het zich kunnen veroorloven naar de osteopaat stappen en anderen naar de kinesist omdat een behandeling daar wel terugbetaald wordt.

Muriel Gerkens (Ecolo) pleitte voor een terugbetaling van osteopathie. Laurette Onkelinx wees erop dat vandaag reeds heel wat ziekenfondsen een osteopatie-behandeling terugbetalen via de aanvullende verzekering. Zijzelf is ook voorstander van een terugbetaling door het Riziv, maar daar ontbreken nu de middelen voor.

Net als sp.a-Kamerlid Maya Detiège wees Ide er voorts op dat in Vlaanderen enkel private scholen een opleiding osteopathie aanbieden, terwijl in Franstalig België er universitaire opleidingen worden gegeven.

Jacques Brotchi (MR) waarschuwde voor het gevaar dat bestaat wanneer iemand zonder diagnose naar een osteopaat stapt. Als de pijn afkomstig is van een uitgezaaide kanker, kan een behandeling meer kwaad dan goed doen, stelde hij. De minister stelde dat de kwaliteit van de opleiding dit moet voorkomen en wees op het belang van de relatie arts-osteopaat-patiënt, die centraal staat in haar plannen.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees