Raad vernietigt bouwvergunning voor verbreding en asfaltering straat

Bewoners Tuinlei krijgen gelijk

Bewoners Tuinlei krijgen gelijk

Stan Deleersnijder is blij met de beslissing van de Raad. ‘Hopelijk is hiermee het einde bereikt.’ Foto: evr

Schelle -

De actievoerders van de Tuinlei hebben gelijk gekregen in hun strijd tegen de plannen om de zandweg aan het einde van hun straat te verbreden en te asfalteren. De Raad van Vergunningsbetwistingen heeft de bouwvergunning vernietigd.

De plannen en daarmee gelijklopende bezwaren gaan al enkele jaren terug. Het gemeentebestuur wilde het tweede gedeelte van de Tuinlei, een zandweg, herinrichten tot een geasfalteerde straat. De bewoners trokken meteen aan de alarmbel. Zij vreesden verkeersoverlast en lawaaihinder en tekenden bezwaar aan tegen de verleende bouwvergunning. Ze vonden hierin steun bij buurgemeenten Niel en Aartselaar.

Kammenstructuur

‘Uit alle plannen die wij konden inzien, bleek duidelijk dat de Tuinlei een pure ontsluitingsweg zou worden’, zegt Stan Deleersnijder van het actiecomité Tuinlei. ‘En daar waren Niel en Aarstelaar ook niet mee gediend. Jaren geleden is door de Rupelgemeenten afgesproken dat een zogeheten kammenstructuur zou gerespecteerd worden voor de verbinding met de A12/N177. Anders gezegd: elke gemeente voorzag in één verbindingsweg met de A12. Door de Tuinlei te ontsluiten zou er meer verkeer richting A12 en de banaan (verbindingsweg met de E19, nvdr.) kunnen afgeleid worden via de Matenstraat in Niel en Aartselaar. Dat zagen die gemeenten niet zitten en dus steunden zij onze actie.’

De zandweg werd vroeger gebruikt door de steenbakkerijen, en is momenteel een veel gebruikte weg door fietsende scholieren, fietsers en voetgangers die er komen wandelen in het groen.

De rechters van de Raad voor Vergunningsbetwistingen volgen de bewoners en de gemeenten Niel en Aartselaar. ‘Het is niet conform de wet om een straat aan te leggen op een plaats die door de gemeente zelf werd aangeduid als agrarisch-, groen- en natuurgebied’, luidt het onder meer.

‘Hopelijk is hiermee het einde bereikt’, zegt Stan Deleersnijder. ‘Dit is toch wel een heel bindend vonnis. We hoopten al die tijd wel dat we het zouden halen. Onze advocaat wees ons op de sterke argumenten, maar je weet maar nooit. Vele jaren en behoorlijk wat geld later, is het dan toch gelukt.’

Burgemeester Rob Mennes (CD&V) van Schelle is nog niet zenuwachtig. ‘De Raad verwacht binnen de drie maanden een reactie en een antwoord zal zeker volgen’, zegt hij. ‘Dat zal komen van ofwel de dienst Stedebouw ofwel de gemeente die in de toekomst over dergelijke vergunningen beslist. Nu zullen onze diensten alles op elkaar afstemmen. De uitspraak is op zijn minst vreemd want met de vernietiging van de vergunning mag zelfs geen fietspad meer worden aangelegd in het gebied. Als dit evangelie wordt, ligt 25 tot 30 procent van de wegen in Vlaanderen verkeerd.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio