Partij pleit voor forse lastenverlaging

Open VLD wil provincies afschaffen

Gwendolyn Rutten (Open VLD) stelt de liberale toekomstverklaring voor. Foto: BELGA

In haar toekomstverklaring spijkert Open VLD haar algemene beginselen bij. De partij vindt dat vooral de overheid zwaar zal moeten besparen, door bijvoorbeeld de provincies af te schaffen. Dat moet resulteren in een forse lastenverlaging voor werknemers én werkgevers.

Open VLD heeft dinsdag haar toekomstverklaring voorgesteld, de tekst die voor de Vlaams-liberale partij de basis vormt voor haar ideologisch congres later deze maand. ‘Het 5-5-5-plan’, noemde Rutten haar voorstel.

De voorzitster wil tegen 2020 het totale overheidsbeslag van de huidige 54,8 procent tot onder de 50 procent doen zakken. Met de vrijgekomen ruimte wil ze een lastenverlaging ‘voor iedereen die werkt en voor wie anderen werk geeft’. De partij vindt dat vooral de overheid zwaar zal moeten besparen, door bijvoorbeeld de provincies af te schaffen.

De personenbelasting moet daarnaast worden hervormd, ‘zodat er op termijn twee tarieven van 25 en 45 procent overblijven’, vindt Rutten. De opbrengst voor de burger van die operatie wordt op ongeveer 5 miljard euro geraamd.

Tegelijk stelt Rutten een loonkostenvermindering van eveneens 5 miljard voor werkgevers voor. Die wil ze realiseren door enkel arbeidsongeschiktheid, pensioenen en andere arbeidsgebonden risico’s via de sociale bijdragen te financieren. Gezondheidszorg en kinderbijslag moeten voortaan uit de algemene middelen worden betaald. Meteen zou de loonkosthandicap met ruim 3 procent verlaagd worden.

In de toekomstverklaring van Open VLD staan de waarden ‘vrijheid’, ‘engagement’ en ‘solidariteit’ centraal. Het voorstel om het werk van mensen die (al dan niet tegen betaling) bijklussen om anderen te helpen kosteloos uit het illegale circuit te halen, past daarin.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S