Ruim één op de drie gemeenten plant hogere belastingen

Ruim één op de drie gemeenten plant hogere belastingen

Ruim één op de drie Vlaamse gemeenten verwacht de komende jaren een stijging van de algemene belastingdruk en de helft van de gemeenten wil het personeelsbestand de komende jaren afbouwen. Dat blijkt uit een rondvraag die de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) heeft gedaan bij de Vlaamse gemeenten en OCMW’s.

Veel Vlaamse gemeenten en OCMW’s bijten dezer dagen hun tanden stuk op de meerjarenplanning 2014-2019 die ze tegen eind 2013 moeten klaar hebben. Uit de VVSG-enquête blijkt dat 7 op de 10 gemeenten aangeven dat die meerjarenplanning moeilijk verloopt/verliep. Er wordt onder meer gewezen op de financiering van de ambtenarenpensioenen, de impact van de economische crisis en de effecten van maatregelen van andere overheden (bv. minder subsidies).

Personeel terugschroeven

Uit de bevraging blijkt dat de Vlaamse lokale besturen eerst proberen in eigen huis naar oplossingen te zoeken voor de financiële uitdagingen. ‘Maar toch zal de samenleving niet kunnen ontkomen aan de soms drastische ingrepen op het vlak van dienstverlening, belastingen en retributies, personeelsinzet en investeringen’, luidt het.

Wat het snijden in eigen vlees betreft, blijkt bijvoorbeeld dat een kwart van de gemeenten voordelen voor het personeel - denk aan maaltijdcheques of vakantiedagen - terugschroeft. Ruim zes op de tien gemeenten overwegen ook de verkoop van eigen gronden en gebouwen om investeringen te financieren.

Maar er zal meer nodig zijn dan een 'puur interne efficiëntieoefening', merkt de VVSG op. Er zullen andere ingrepen nodig zijn en die zal de samenleving voelen. Zo verwachten zes op de tien gemeenten de komende jaren minder te investeren dan in vorige legislatuur. Daarnaast denkt de helft van de gemeenten dat het aantal personeelsleden zal dalen (meestal door het niet of beperkt vervangen van vertrekkend personeel).

Hogere belastingdruk

Ruim een derde van de gemeenten verwacht ook een matige tot forse toename van de algemene belastingdruk. Dat zal deels gebeuren via een stijging van de aanvullende personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing, maar vooral door een toename van de eigen gemeentelijke belastingen.

De enquête werd uitgevoerd tussen 21 en 31 oktober. De resultaten zijn gebaseerd op de antwoorden van 181 gemeenten (58,8 procent) en 174 OCMW’s (56,5 procent).

Corrigeer