Koning Albert wil extra kostenvergoeding

Koning Albert wil extra kostenvergoeding

Foto: pn

Koning Albert heeft moeite om zijn levensstandaard aan te houden nu er flink gesnoeid is in zijn dotatie. De afgetreden koning zag zijn dotatie verkleinen en hij vraagt de regering om sommige van zijn kosten te dragen, zo vernam Le Soir en staat ook te lezen in De Standaard.

Sinds hij aftrad, beschikt Albert over een dotatie van 923.000 euro. Flink minder dan de 11,5 miljoen euro die hij als koning kreeg op het einde van zijn regeerperiode. De vorst heeft zich daarover beklaagd bij de regering-Di Rupo en heeft gevraagd dat de overheid toch nog een deel van zijn kosten zou overnemen.

In zijn entourage wordt naar oplossingen gezocht. De dotatie ligt wettelijk vast, dus daaraan morrelen zou een parlementaire stemming vergen. Met alle vervelende politieke discussies vandien. Vandaar het idee om bepaalde onkosten door de overheid te laten dragen. Een denkspoor: de staat zou het onderhoud en de verwarming van zijn residentie kasteel Belvédère kunnen bekostigen. Of de brandstof van het koninklijke jacht. De Koninklijke Schenking is benaderd, maar die zou te krap bij kas zitten.

Er zijn signalen uitgestuurd naar de premier en de vicepremiers, werd door verschillende goede bronnen aan Le Soir bevestigd. Of de koninklijke vraag positief beantwoord kan worden in tijden van budgettaire schaarste, is nog maar de vraag.

Corrigeer

MEER NIEUWS