‘Wallonië moet meer rekening houden met Vlaanderen bij plaatsing windturbines’

‘Wallonië moet meer rekening houden met Vlaanderen bij plaatsing windturbines’

De Waalse regering moet bij de plaatsing van windturbines meer rekening houden met Vlaanderen. Dat zegt de Vlaamse regering. De plannen van de Waalse regering voor de inplanting van windmolens houden volgens de Vlaamse regering “onvoldoende rekening met de landschappelijke kenmerken van de Vlaamse grensgebieden”. De Vlaamse regering dringt aan op overleg.

De Waalse regering heeft afgelopen zomer de nieuwe plannen voor de inplanting van windturbines goedgekeurd. De regering bakende een aantal zones af waarin windturbines kunnen komen, ook grote turbines van meer dan 100 meter hoog.

In het kader van het openbaar onderzoek is de Vlaamse regering om advies gevraagd. Dat advies is niet onverdeeld positief. Integendeel, de Vlaamse regering betreurt onder meer dat het niet eerder om advies werd gevraagd.

Bovendien maakt de Vlaamse regering zich zorgen over de plannen om ook windturbines te plaatsen aan de grens met Vlaanderen. Zo liggen verschillende zones voor de inplanting van turbines vlak aan de E40. Verschillende gemeenten bijvoorbeeld in Zuid-Limburg hadden al laten verstaan dat ze niet opgezet waren met de Waalse plannen.

De Vlaamse regering merkt inderdaad op dat “een aantal voorkeurszones wel erg dicht bij enkele Vlaamse gemeenten gelegen zijn”. “Ook werd er schijnbaar geen rekening gehouden met de landschappelijke kenmerken van de Vlaamse grensgebieden. Daarom vraagt de Vlaamse regering aan Wallonië om de minimumafstand tussen de zones voor windturbines en woongebieden ook aan Vlaamse zijde van de gewestgrens te respecteren en rekening te houden met de landschappelijke eigenheid van het grensgebied”, luidt het in een persbericht van de regering-Peeters.

De Vlaamse regering vraagt de Waalse regering om alsnog overleg te plegen met de Vlaamse grensgemeenten, de provincies en de Vlaamse regering.

Corrigeer

NIEUWS