Nieuwe coalitie Open VLD - N-VA - CD&V

Francis Vermeiren blijft nog twee jaar burgemeester

Francis Vermeiren blijft nog twee jaar burgemeester

Zaventem heeft eindelijk een bestuursakkoord en de nieuwe ploeg is er klaar voor. Foto: eg

Zaventem -

Dertien maanden na de gemeenteraadsverkiezingen is er een nieuw gemeentebestuur in Zaventem. Francis Vermeiren (Open VLD) blijft burgemeester in een college met drie schepenen van Open VLD, twee schepenen voor N-VA en evenveel voor CD&V.

Francis Vermeiren, die over twee dagen 77 jaar wordt en al 31 jaar burgemeester is, blijft aan het hoofd van de gemeente tot 30 juni 2016. Op dat ogenblik geeft hij de sjerp door aan eerste schepen Ingrid Holemans (Open VLD) en niet aan volksvertegenwoordiger Lieve Wierinck (Open VLD), aanvankelijk kandidaat-burgemeester. Volgens de burgemeester steunt Wierinck de zopas gevormde meerderheid.

Ongeldig

Tweede schepen wordt Erik Rennen (N-VA), de man die klacht indiende bij de Raad voor Verkiezingenbetwistingen, waardoor de verkiezing van de schepenen van Open VLD en SP.A-Groen-Leef! ongeldig verklaard werden, omdat ze twee burgemeestervoordrachten hadden ondertekend: een eerste voor Wierinck, een tweede voor Vermeiren.

Erik Rennen krijgt sport, taalbeleid en milieu als portefeuille. Derde schepen is Eric Van Rompuy, die op 1 januari 2017 zijn bevoegdheden (onder meer ruimtelijke ordening en integratiebeleid) zal overdragen aan Bart Dewandeleer, de zesde schepen die financiën en jeugd als takenpakket heeft. Dat zijn trouwens dezelfde taken die hij heeft als raadgever op het kabinet van minister-president Kris Peeters.Als schepen wordt van Rompuy opgevolgd door VLD-voorzitter Wim Desloovere.

Vierde schepen wordt Dirk Philips, die feestelijkheden, sociale zaken en gelijke kansen blijft beheren. De overige schepenen zijn Luc Vander Elst (N-VA) en Peter Rosel (Open VLD).

Het OCMW-voorzitterschap wordt een ‘duo-baan’, in die zin dat Martine Robberechts (Open VLD) de OCMW-raad voorzit tot 31 december 2014. Dan wordt zij opgevolgd door Roger Artois. Robberechts verhuist dan naar het schepencollege en neemt de plaats in van Ingrid Holemans.

Tevreden

‘Ik ben een tevreden man’, zei Vermeiren. ‘Die moeilijke periode is eindelijk achter de rug. Met deze ploeg gaan we nu hard werken om tegen 31 december een begroting 2014 en een meerjarenplan te hebben. Tijdens de periode van lopende zaken is de gemeente al haar verplichtingen nagekomen. Op geen enkel moment heeft de gemeente schade geleden. We zullen voortwerken aan een gezond financieel beleid. Met een personenbelasting van vijf procent en 750 opcentiemen zitten we in de top-vijf in België en Vlaanderen.’

Op 19 november wordt het nieuwe college door de gemeenteraad geïnstalleerd.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio