11.11.11: ‘Vlaanderen heeft opnieuw zijn warm hart getoond’

Vlaanderen heeft opnieuw zijn warm hart laten zien, stelt 11.11.11 bij een eerste balans van de jaarlijkse campagne. Volgens een eerste prognose vertoont de opbrengst van dit jaar een status quo ten opzichte van 2012. Toen werd in totaal 5,8 miljoen euro opgehaald.

‘Als deze trend zich doorzet kunnen we tevreden zijn’, zegt algemeen directeur Bogdan Vanden Berghe. Voor het totaalresultaat van de campagne is het nog even wachten. In een aantal gemeenten loopt de actie nog en ook de overschrijvingen die mensen thuis verrichten lopen nog.

Toch wil Vanden Berghe nu al de duizenden vrijwilligers en schenkers danken voor hun steun. ‘Ook met het thema honger blijven Vlamingen hun solidariteit tonen. We zullen dit thema volgend jaar nog dieper uitspitten met nieuwe dossiers en een tweede campagnejaar.’

Tyfoon

Maar het goede resultaat van de campagne 2013 werd dit weekend overschaduwd door de passage van tyfoon Hayian op de Filipijnen, een land waar 11.11.11 en haar lidorganisaties al jaren structureel partners ondersteunen. De partners en de eigen werking zijn alvast ingezet bij de eerste hulp ter plaatse. 11.11.11 zal uit haar reservefonds hiervoor de nodige middelen vrijmaken.

Vanden Berghe eist dat deze ramp aangegrepen wordt om werk te maken van structurele oplossingen. ‘Naast de hulp is dit de belangrijkste vraag van onze partners ter plaatse. Zonder een doorbraak in de klimaatonderhandelingen, meer bepaald in het dossier van de klimaatfinanciering, zullen de kosten blijven toenemen. De menselijke tol en de materiële schade veroorzaakt door de tyfoon moet politici wakker schudden.’

Corrigeer

MEER NIEUWS