Drie proffen: 'Maak cannabis legaal'

Drie proffen: 'Maak cannabis legaal'
Het repressieve Belgische cannabisbeleid faalt. Dat stellen criminoloog Tom Decorte (UGent), econoom Paul De Grauwe (KU Leuven) en toxicoloog Jan Tytgat, die voor een gereguleerde cannabismarkt pleiten.

Op een persconferentie riepen de drie academici op tot een maatschappelijk debat over hoe die gereguleerde cannabismarkt er moet uitzien. Ze vinden dat de criminalisering van gebruikers moet stoppen, en dat de overheid werk moet maken van de regulering van de productie en gebruik van cannabis.

‘Ook wij zijn van oordeel dat cannabisgebruik ongezond is en zoveel mogelijk moet worden teruggedrongen’, zei Tom Decorte. ‘Vraag is hoe je dat het best bereikt. Het repressieve Belgisch cannabisbeleid slaagt niet in zijn objectieven. Zo is het aantal drugsverslaafden dat zich moet laten opnemen de laatste 10 jaar in ons land verdubbeld.’

Het repressieve cannabisbeleid heeft volgens hen nog een aantal kwalijke gevolgen. Zo trekt de illegale cannabismarkt criminelen aan die over enorme middelen beschikken. Door de nadruk op repressie blijven ook veel te weinig middelen over voor hulpverlening. ‘Ondanks de inzet van veel middelen trekt de overheid in deze wapenwedloop aan het kortste eind’, zegt De Grauwe.

Toxicoloog Jan Tytgat benadrukte de gezondheidsrisico’s. ‘Jongeren weten enerzijds niet hoe sterk een joint is want het THC-gehalte is in de loop der jaren sterk gestegen. Daarnaast treffen we geregeld pesticiden, zware metalen, schadelijke schimmels of bacteriën aan. Op dit ogenblik is er geen enkele instantie die dit controleert.’

De drie professoren pleiten daarom voor een overheidsregulering van de hele cannabisproductie, -distributie en -gebruik. Ze denken daarbij bijvoorbeeld aan licenties voor privébedrijven en een productregeling, maar de uitwerking laten ze over aan het maatschappelijk debat. Een regulering kan de gezondheidsrisico’s verkleinen en het vrijgekomen geld kan besteed worden aan preventie en ontrading.

'Niet-gebruik primeert'

Marijs Geirnaert, directeur van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD), wijst vooral op het belang van preventie. 'Het gaat nog altijd om een schadelijke stof. Het belangrijkste voor ons is dat de mensen het niet gebruiken. En dat er hulp is voor diegene die het wel doen.' Geirnaert denkt niet dat met een eventuele legalisering het probleem van drugsmisbruik opeens van de baan zal zijn.

Corrigeer

NIEUWS