Spectaculaire mentaliteitswijziging omdat we ons pensioen op peil willen houden

Vlaming voor het eerst bereid langer te werken

Vlaming voor het eerst bereid langer te werken

Foto: pn

Voor het eerst is zowat de helft van de Vlamingen bereid om langer te werken als we op die manier onze pensioenen kunnen blijven betalen. Amper zes jaar geleden zag nog geen kwart het zitten om zijn loopbaan met enkele jaren te rekken. ‘We willen onze pensioenen op peil houden, en de laatste jaren zijn we ons ervan bewust geworden dat dat alleen mogelijk is als meer mensen langer werken’, zegt socioloog Mark Elchardus, die het onderzoek voerde.

‘Bent u bereid om langer te werken om de pensioenen even hoog te houden als nu?’ ‘Ja’, antwoordt 43 procent van de Vlamingen op die vraag. ‘Spectaculair’, noemt socioloog Mark Elchardus (VUB) dat cijfer. ‘Toen we dezelfde vraag stelden in 2006, toonde nog geen kwart van de Vlamingen zich bereid om langer aan het werk te blijven.’

‘Die snelle mentaliteitswijziging is opmerkelijk. Ze is er gekomen omdat de afgelopen jaren in de publieke debatten en in de media herhaaldelijk werd gewezen op de noodzaak om langer te werken. Die discussies hebben duidelijk een impact op de mensen. Want een groot aantal ziet nu die noodzaak in. Vergeet niet dat de gemiddelde leeftijd waarop we stopten met werken enkele jaren geleden nog op 57 lag. Dat is bijzonder laag, zeker in vergelijking met andere Europese landen. De Vlaming mag dan al hard werken, hij houdt het niet zo lang vol.’

Langer en meer

Het was het Socialistisch Ziekenfonds dat naar aanleiding van zijn honderdjarige bestaan wilde peilen naar het huidige draagvlak voor de verzorgingsstaat (zie kader). Dus bevroeg Elchardus 2.639 Vlamingen tussen 18 en 75 jaar, willekeurig uit het rijksregister geplukt.

‘De Vlamingen willen heel graag de pensioenen op peil houden’, zegt de socioloog. ‘Omdat we ons ervan bewust zijn dat als ze naar beneden zouden gaan, we daar allemaal erg onder zouden lijden. Maar we moeten realistisch zijn: we gaan moeilijke tijden tegemoet. Tot minstens 2025 zullen we met een klein aantal werkenden een groot aantal niet-werkenden moeten onderhouden.’

Maar, zegt Elchardus, als we het verstandig aanpakken, kunnen we die pensioenen blijven betalen. ‘De voorwaarde is dat we langer en met meer gaan werken.’

Wat langer werken dan precies betekent, vindt hij een moeilijke vraag. ‘Momenteel ligt de officiële pensioenleeftijd op 65 jaar. Maar we werken effectief tot ons 59ste. Die feitelijke pensioenleeftijd kan de officiële benaderen. Maar ze zullen niet samenvallen. Dat komt door allerlei systemen van vervroegde pensionering. Als we dus willen dat we effectief tot 63 jaar gaan werken, zullen we de officiële leeftijd op 68 moeten brengen.’

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees