Door vertraging kunnen werken aan andere projecten niet beginnen

Opnieuw twee jaar uitstel voor ring rond Diksmuide

Opnieuw twee jaar uitstel voor ring rond Diksmuide

Bart Laleman wil dat het vrachtverkeer voor zijn school eindelijk verdwijnt. Foto: krv

Diksmuide -

Door personeelsgebrek kan de Vlaamse overheid niet starten met het uittekenen van de plannen voor de brug over de IJzer. De aanleg van de ring start ten vroegste binnen twee jaar. Daardoor blijven ook andere projecten, zoals de nieuwe evenementenhal, in de koelkast.

De aanleg van de ring rond Diksmuide loopt opnieuw heel wat vertraging op. De werken moesten al in 2012 beginnen, maar schepen van Mobiliteit Kurt Vanlerberghe (SP.A) verwacht de eerste spadesteek nu pas in 2015.

Het probleem? ‘Onvoldoende personeel bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)’, zegt Kurt Vanlerberghe. ‘Dat moet de plannen tekenen voor de brug over de IJzer, die deel uitmaakt van het tracé van de ring. En ook de plannen voor de tunnel onder de spoorweg schieten niet op. Al vier jaar is er discussie tussen AWV en Infrabel over wie nu eigenlijk die tunnel zal bouwen. Zo blijft dit dossier maar aanslepen.’

Door het zoveelste uitstel, blijven ook andere belangrijke projecten in de koelkast. Het nieuwe bedrijventerrein op de Vla-vlakte, de stedelijke evenementenhal en de politiekazerne kunnen er pas komen als de ring er ligt. Want zonder ring, geen toegangsweg.

Ook blijft het vrachtverkeer overlast veroorzaken in het centrum van Diksmuide en aan het VTI. De school klaagt al langer over het voorbijrazende vrachtverkeer op het bedrijventerrein Heernisse in de Cardijnlaan.

‘Nu zijn volop wegenwerken bezig in Heernisse. Daardoor is een deel van de Cardijnlaan afgesloten voor doorgaand vrachtverkeer. Zo hebben we nu al enkele weken kunnen proeven van een schoolstraat. Dat zorgde meteen voor een grotere verkeersveiligheid voor de bijna zevenhonderd scholieren, omdat de vrachtwagens een andere route moeten nemen’, zegt directeur Bart Laleman.

‘De ring zal een speciale uitrit hebben richting bedrijventerrein Heernisse. De vrachtwagens zullen de uitrit moeten nemen om de bedrijven te bevoorraden. De Cardijnlaan wordt onderbroken en zal enkel nog doorgaand fiets- en voetgangersverkeer hebben. Zo verdwijnt het gevaarlijke vrachtwagenverkeer voor onze school.’

Processie van Echternach

Kurt Vanlerberghe is niet te spreken over de nieuwste vertraging voor de aanleg van de ring. ‘We hebben zelf de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) aangesteld om met de eigenaars te onderhandelen over de eigendomsoverdracht van hun landbouwpercelen. Dat is eigenlijk onze taak niet. Er zijn zo'n zestig eigenaars en enkele gebruikers die hun goedkeuring moeten geven.’

‘Het dossier van de Diksmuidse ring is de Processie van Echternach. De onteigeningen zijn nu een stap vooruit, maar de verdere uitwerking gaat twee stappen achteruit.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio