Brandweer kost 125.000 euro per jaar extra

Evergem -

De gemeenteraad keurde de financiële verdeelsleutel voor de bijdragen van de achttien aangesloten gemeenten voor de brandweerzone Centrum eenparig goed.

De Evergems bijdrage zal, over tien jaar gespreid, oplopen van minder dan 900.000 euro naar 2,1 miljoen euro.

‘Volgens een federale wet van 2007 moeten de brandweerkosten voor de helft worden gedragen door de federale overheid en voor de andere helft door de aangesloten gemeenten. Nu is die verhouding nog 90 en 10 procent’, zegt burgemeester Joeri De Maertaelaere.

Sevesobedrijven

‘Voor de stad Gent en de zeventien andere door die brandweerzone bediende gemeenten moet 52 miljoen euro worden betaald. De verdeling van dat bedrag gebeurt op basis van een aantal parameters. De aanwezigheid van Sevesobedrijven is één van de criteria.’

‘Behalve Evergem moeten nog dertien andere gemeenten meer betalen. Enkel voor Gent, Zelzate, Melle en Gavere daalt de bijdrage. De stijging bedraagt 125.000 euro per jaar. Van ons budget van 36 miljoen euro zal op termijn 2,1 miljoen euro naar de brandweer gaan, maar er is geen alternatief’, beklemtoont De Maertelaere. Hij wijst erop dat die 125.000 euro per jaar een maximum is en dat de verdeelsleutel misschien 80 (federaal) en 20 procent (gemeenten) wordt. ‘In de meerjarenbegroting is met die forse stijging rekening gehouden. Het is alvast positief dat de brandweer zijn voorpost in Wondelgem behoudt. Dat garandeert voor ons een goede dienstverlening.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio