Nieuwe Gentse coöperatieve EnerGent wil eigen windmolens

Nieuwe Gentse coöperatieve EnerGent wil eigen windmolens

Foto: fvv

GENT -

De Gentse energiecoöperatie EnerGent is officieel gesticht. Vanavond houdt ze een startmoment in de schouwburg en zet ze haar plannen uiteen. Hoewel er nog geen promotie is gevoerd, kochten burgers al voor meer dan 10.000 euro aandelen. De coöperatie wil energie besparen en zelf energie produceren via windmolens en zonnepanelen.

‘We hebben een bod uitgebracht op gronden in het zuiden van Gent, vlakbij het E40/E17-klaverblad. Daar mogen volgens het plan van de provincie Oost-Vlaanderen windmolens worden gebouwd. Het zou fantastisch zijn als Gentenaars daar langs rijden en de windmolens zien waarin ze hebben geïnvesteerd’, zegt John Vandaele, coördinator van EnerGent.

De aanzet werd vorig jaar gegeven. Intussen zijn al grote stappen gezet. Er is een uitgebreide raad van advies en een raad van bestuur waarin nogal wat deskundigen uit de energiesector zitting hebben, zoals Erik Antoons (ex-SPE, directeur van Parkwinds). In de raad van advies hebben onder meer Frank Beke (ereburgemeester), Vera Dua (ex-Vlaams minister van Milieu) en Marc Buysse (secretaris ACV Gewest Gent-Eeklo) zitting.

‘Wij willen er zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Daarom kun je bij ons al coöperant worden vanaf 100 euro per aandeel’, zegt Vandaele.

Het recente verhaal van Groenkracht en Electrawinds baart hem geen zorgen. ‘Onze coöperatie levert geen achtergestelde leningen aan een bedrijf. Wij investeren in eigen windmolens. De baten gaan naar de aandeelhouders.’ EnerGent werkt samen met andere organisaties zoals REScoop, de koepel van energiecoöperaties, en Gentse cultuurhuizen, die duurzamer willen werken.

Gentse scholen

EnerGent heeft een bod gedaan op gronden ten zuiden van Gent. ‘Enige gronden bleken nog niet te zijn ingenomen door grote ontwikkelaars. Dat komt omdat binnen de 15 km van de radar van Semmerzake geen grote windmolens mogen komen, al is er al een uitzondering voor Melle gemaakt en bestaat er een technische oplossing. Als we een recht van opstal krijgen, kunnen we over drie tot vier jaar misschien vijf windmolens bouwen. Over die gronden hebben diverse overheden veel te zeggen. Dit is een unieke kans voor Vlaanderen om lokale burgers hun eigen windturbines te laten bouwen.’

John Vandaele zegt dat ontwikkelaars meestal 20 procent eigen middelen en 80 procent geleend geld investeren. ‘Wij willen er meer eigen geld instoppen. Ja, een windmolen kost drie miljoen euro, maar we hebben goede contacten met banken. Wij mikken op maximum zes procent rendement.’

Ouders

EnerGent wil ook energiebesparende initiatieven opzetten. ‘Met een Gentse scholengroep tasten we de mogelijkheden af om bepaalde gebouwen energiezuiniger te maken of om hun stookinstallatie te vernieuwen. Met de besparingen kunnen die investeringen worden gerealiseerd. We willen graag de ouders hierbij betrekken als financiers.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio