Hoop op behoud van oude ruïnes

Toren Markizaatsite niet onder sloophamer

Toren Markizaatsite niet onder sloophamer

Hubert Topke, voorzitter van de Cultuurraad: ‘De gemeente heeft de morele plicht om voor ons erfgoed te zorgen.’ Foto: rdl

Lede -

Ondanks de uitspraken van burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) over de totale sloop van de ruïnes van het Markizaat, blijft de deur voor behoud op een kier.

Het dossier Markizaat blijft voor commotie zorgen. Na de uitspraken van burgemeester Uyttendaele (CD&V) over de totale sloop van de resterende ruïnes blijkt de meerderheid toch bereid om de restauratie van de toren, daterend uit 1901, te overwegen. Dit bleek althans tijdens de recente gemeenteraad toen schepen Robert De Mulder (CD&V) liet optekenen dat de deur op een kier blijft. In antwoord op een vraag van N-VA fractieleider Kim Van Cauteren bevestigde de schepen dat in de meerjarenplanning een budget van 500.000 euro is uitgetrokken voor het Markizaat en de Oostelijke schoolvleugel.

Studie stopgezet

N-VA wilde eigenlijk weten wat de resultaten waren van de globale restauratiestudie waarnaar eerder door de meerderheid werd verwezen. ‘Hoe wijzigen de plannen op de Markizaatsite, nu zowel de assistentiewoningen als de ruïnes verdwijnen?’ vroeg Van Cauteren. Schepen De Mulder moest toegeven dat de studie werd stopgezet naar aanleiding van de vroegere PPS-procedure (publiek-private samenwerking) rond de serviceflats.

Ook coalitiepartner Open VLD verbaasde zich over de uitspraken van de burgemeester. ‘Ik schrok van deze koude breuk met het historische verleden’, liet fractieleider Freddy Beirens noteren. ‘En als plannen of centen hiervoor in de weg staan, eist dat van het bestuur de nodige creativiteit.’

De Cultuurraad wenst evenwel dat ook de Markizaatgevel (1749) zelf bewaard zou worden. ‘De morele plicht van de gemeente’, vertolkt voorzitter Hubert Topke het standpunt van zijn collega’s.

Kanttekening : in de meerjarenplanning 2014-2019 die op 30 december wordt voorgelegd, is van bewaring als dusdanig geen sprake. Wel van ‘sloop en afwerking van de gebouwen’, voorzien voor 2015.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio