Eerste bevers sinds 1840 (maar nog niemand heeft ze gezien)

Eerste bevers sinds 1840 (maar nog niemand heeft ze gezien)

’Dat er een bever in de Gete zit, bewijst dat de waterkwaliteit fel verbeterd is’, zegt Marcel Jonckers. Foto: fg

TIENEN -

Er zitten bevers in Tienen. Dat bewijzen de net boven de grond afgeknaagde en omvergevallen bomen op de oever van de Gete aan het Schottepad. Maar nog niemand heeft de knabbelende beestjes gezien.

Voorzitter Marcel Jonckers van de Tiense Milieuadviesraad (MAR) vond het tijdens een wandeling vreemd dat zoveel bomen tegen de vlakte of dwars over de rivier lagen. Bij nader toezien, zag hij hoe de stammen afgeknaagd waren in een spitse vorm.

‘Echt beverwerk, alhoewel hier nog niemand het dier heeft opgemerkt’, zegt hij. Jonckers vindt het merkwaardig dat bevers tot in Tienen zwerven. ‘De laatste bevers verbleven hier in 1840. De jongste jaren nam hun bestand elders wel opnieuw toe’, zegt Jonckers.

Geen schade

‘Het gaat om een beschermde diersoort. Ze komen met mondjesmaat naar onze streken vanuit Nederland en Duitsland en volgen de rivieren naar nieuwe territoria. Vermoedelijk heeft minstens één bever zich hier blijvend gevestigd, wat erop wijst dat de kwaliteit van het Getewater er flink op vooruit is gegaan. De omgeving is rustig, ver verwijderd van autoverkeer en drukke straten en is dus uitstekend voor een vast verblijf. Vissen lusten ze niet. Vooral aan berken en wilgen knagen ze maar al te graag.’

Schade kunnen bevers in het bosrijke Schottepad nauwelijks aanrichten. Ze mijden buurten met woningen. Wel kunnen ze in een rivier dammen bouwen en zo de waterafvoer bemoeilijken.

‘Dat kan het waterpeil beïnvloeden’, zegt Jonckers.

‘Maar oplossingen daarvoor zijn mogelijk door buizen te leggen onderaan de dammen ,zodat het water vlot kan doorvloeien.’ Jonckers vernam overiegtns dat er ook bevers zijn gesignaleerd aan de Grote Gete stroomopwaarts in de Pastoorsstraat en in Overlaar.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio