PXL-opleiding krijgt goed visitatierapport

Hasselt -

De bacheloropleiding Communicatiemanagement van de Hogeschool PXL, gevisiteerd als Xios Hogeschool Limburg, kreeg op 9 januari een goed visitatierapport.

‘In haar rapport was de commissie positief over de laagdrempeligheid, diversiteit en toegankelijkheid van de opleiding’, zegt Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL. ‘Ook de regionale en praktijkgerichte aanpak vormden een sterke troef. De goede samenwerking met het werkveld, en de aansluiting bij de noden van de praktijk vond de commissie positief. De opleiding werkt samen met tal van reclame-, communicatie- en evenementenbureaus voor stages, gastcolleges en praktijkopdrachten.’

Er waren ook lovende woorden voor de studentenbegeleiding. ‘Instromende studenten worden goed geïnformeerd over het beroepsbeeld. Voor zij-instromers werd de trajectbegeleiding als positief ervaren. Zij-instromers krijgen een passend traject op basis van vroeger verworven kennis. Ook de mogelijkheid om het eerste opleidingsjaar over twee jaren te spreiden vond de commissie een sterk punt.’

Het goede visitatierapport is uiteraard een goed teken voor de opleidingen in hogescholen. Met een positief eindresultaat kan de opleiding namelijk een accreditatie aanvragen bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in Den Haag, en krijgt ze groen licht van de Vlaamse regering.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio