STANDPUNT: Nu het GAS-kalf verdronken is

© Thibalt Bonte

Protesten, acties, opiniestukken, kritische reportages en zelfs een klacht bij het grondwettelijk hof mochten niet baten: het kalf is verdronken. Sinds 1 januari krijgen gemeenten de vrijheid om hun gas-reglement uit te werken, binnen het kaduke kader van de wet. En nu maar hopen dat Gent zich recht houdt.

Nicolas Willekens, in naam van de Gentse Jeugdraad

Lokale jeugdraden mogen advies geven op elke wijziging in het GAS-reglement die betrekking heeft op minderjarigen, al is dit advies niet bindend (daar kan de Vlaamse Jeugdraad van meespreken). Voor alle duidelijkheid: er is ons tot op heden nog niets gevraagd en we hebben nog geen officiële informatie gekregen. Als jeugdraad hebben we misschien een beperkte (juridische/criminologische) achtergrond om ons echt uit te kunnen spreken over hoe best overlast wordt aangepakt, dat wil niet zeggen dat we geen fundamentele bezwaren hebben over hoe de wet is opgemaakt en omschreven.

De rechtsonzekerheid, scheiding der machten, duidelijkheid naar de burger toe (elke gemeente een ander reglement), het ontbreken van een kader over wat wel en niet mag worden bestraft, de nutteloosheid van een leeftijdsverlaging, … Dat men een falen van het gerecht op die manier wil aanpakken, is pijnlijk. Toch willen we niet pleiten voor straffeloosheid en erkennen we dat bepaalde vormen van overlast moeten worden aangepakt. Het is nu onze taak om constructief mee te zoeken naar hoe men er toch nog “het beste van kan maken”, hoe lullig dat ook moge klinken.

Uiteraard hebben we vragen bij een leeftijdsverlaging. Onze eigen burgemeester schermt met het argument dat er bij alle minderjarigen een bemiddelingstraject wordt opgestart, wat onder andere ook in de wet staat. Toch wordt er steeds bij vermeld dat het aandeel minderjarigen klein is, wat de cijfers ook aantonen. Heeft het dan nut die leeftijd nog eens te verlagen? Voor die enkele uitzonderingen? Het lijkt ons sterk dat kinderen van 14-15 jaar meer gebaat zijn bij een opvolging door gas-ambtenaren dan door het systeem van jeugdrecht en jeugdhulpverlening. Misschien steken we onze energie beter in het versterken van dit systeem?

Het enige doel van een gas-reglement moet zijn om “veiligheid en orde te bewaren”, niet om (groepen) mensen te bestraffen. Wie in de fout gaat, moet zich daar ook van bewust zijn. Dat kan enerzijds niet zonder preventie en communicatie, maar anderzijds mag men ook enkel optreden tegen redelijke vormen van overlast. Toegegeven, “redelijkheid” is een vaag begrip. Maar het houdt in dat er een breed draagvlak moet bestaan over de definitie van overlast.

Een stad moet haar agenten en gas-ambtenaren opleiden om rekening te houden met de (jeugdige) context van overtreder en overtreding: “Een boete kunnen krijgen” is niet gelijk aan “een boete krijgen”. Laat bemiddeling altijd een optie zijn, niet enkel bij minderjarigen. En zorg dat er voldoende mogelijkheden zijn om verzet aan te tekenen bij een onafhankelijke instantie.

Dit allemaal in afwachting tot men federaal, al dan niet onder dwang van het grondwettelijk hof, een beter en duidelijker kader schept. Laat dat, beste meerderjarige, één van de afwegingen zijn in uw keuze voor de verkiezingen van 25 mei.

In Gent blijft het intussen relatief stil over een nieuw gas-reglement. Dat kan liggen aan het feit dat er nog geen consensus is. Misschien maar goed ook. Want hierover móet men het debat voeren; met de juiste info, een kritische ingesteldheid (ook voor zichzelf) en oprechte interesse voor wat Gentenaars, adviesorganen en experts hierover te zeggen hebben.

We kunnen enkel hopen dat men, binnen het kaduke kader van de wetgeving, er toch in slaagt Gent recht te houden. En dat het reglement enkel dient om meer dan een kwart miljoen mensen “tuupe tegoare” te laten samenleven in een kind- en jeugdvriendelijke stad en waarin een overdonderende meerderheid zich kan vinden: jong of oud, student of werkmens, gepensioneerde of werkzoekende, Gentenaar of niet. De bal ligt nu echt wel in het kamp van onze verkozenen.

Nicolas Willekens, in naam van de Gentse Jeugdraad

Ook een liefdesbrief, een opinie of een bedenking die u met de rest van Gent wil delen? Mail naar standpunt@Gentenaar.be

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio