Burgemeester uit Vlimmeren minder geliefd

Eind augustus hield de actiegroep Pleinvrees een petitie tegen het parkeren op het Kerkplein. Foto: ram

BEERSE -

Over burgemeester Marc Smans (N-VA) is de Beersenaar minder tevreden dan over zijn voorganger. Volgens Smans is zijn woonplaats Vlimmeren een mogelijke verklaring voor dit resultaat.

‘Een burgemeester uit deelgemeente Vlimmeren lag vrij gevoelig. Ondertussen zijn er echter al veel inwoners die ondervonden hebben dat ik een burgemeester ben voor alle 17.400 inwoners. Dat kon ik bijvoorbeeld ondervinden tijdens de kerstmarkt en het nieuwjaarszingen. Ik ontving heel fijne reacties van onze burgers en dat doet deugd.’

De burgemeester vindt een vergelijking tussen dit bestuur en dat van 2009 moeilijk is. ‘Wij hebben net ons eerste jaar achter de rug en moesten een meerjarenplan opmaken voor de volgende zes jaar waarbij we bovendien niet om besparingen bij onszelf en hogere niveaus heen konden.’

De parkeermogelijkheden zijn volgens de inwoners veel beter aangepakt dan in 2009. Volgens oppositiepartijen CDE-Vlim.be en Groen is dat het gevolg van de populistische maatregel om parkeren toe te laten op het Kerkplein. ‘Het Kerkplein is een parkeerplaats geworden, terwijl een plein zoveel meer kan zijn’, zegt Joos De Meyer (Groen). ‘Een plein is een plek waar activiteiten plaatsvinden en een veilige plek voor iedereen. De leden van het college van burgemeester en schepenen rijden niet met de fiets, zoveel is wel duidelijk. Je moet nu maar eens met de fiets het Kerkplein oversteken. Het bestuur is bezig met een polarisering van Beerse in plaats van de Beersenaren te verbinden.’

Staf Willemsens (CDE-Vlim.be) is verbaasd dat N-VA een bocht van 180 graden heeft genomen. ‘In de vorige legislatuur (toen N-VA als kartel met CDE deel uitmaakte van het bestuur) werd het openstellen van het Kerkplein, op enkele uitzonderingen na, consequent tegengehouden voor de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers en het promoten van het fietsgebruik. Nu is de veiligheid voor de voetganger en de fietser geen prioriteit voor het huidige bestuur, wel koning auto. Jammer dat het huidige bestuur niet rond de tafel wenst te zitten met de werkgroep Pleinvrees die mee willen denken over een invulling van het Kerkplein.’

Volgens Marc Smans heeft elke beslissing voor- en tegenstanders. ‘Heel veel inwoners vinden de openstelling van het Kerkplein een geweldige verbetering, maar het is logisch dat er ook zijn die hier niet zo gelukkig mee zijn. Onze topprioriteit deze legislatuur is de aanpak van het zwaar verkeer en de verkeersdrukte in de centra en aan de scholen.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio