Verschillende vastgoedbeheersfirma’s bieden formule al aan, wettelijk kader ontbreekt nog

Tijdelijke bezetting als dam tegen leegstand

Een voorbeeld van tijdelijke bezetting: boven de polikliniek van de ULB in de Vaartstraat biedt Wolke atelierruimte voor kunstenaars. Foto: csx

BRUSSEL -

In Brussel staan veel gebouwen al jaren leeg. Eigenaars en vastgoedfirma’s zoeken naar oplossingen. Steeds vaker wordt gekozen voor de tijdelijke bezetting van leegstaande gebouwen. Alleen ontbreekt daarvoor voorlopig een wettelijk kader.

In Brussel staan heel wat gebouwen leeg, in het bijzonder kantoorruimtes. Daarvan staat liefst 1 miljoen vierkante meter leeg. Ook 3.433 sociale woningen staan leeg, tegenover 2.433 in 2008. Daarnaast wordt het aantal leegstaande privéwoningen geschat op 15 tot 30.000 en is er tot 306.000 vierkante meter ruimte boven winkels onbenut. Dat blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij bevoegd staatssecretaris Christos Doulkeridis (Ecolo). Exacte cijfers zijn dat niet. De toegang tot gas- en elektriciteitsmeters zou kunnen helpen om de totale leegstand in kaart te brengen.

Het Gewest wil de ‘slapende ruimte’ activeren en trok 1,4 miljoen euro uit om acht projecten te ondersteunen, zoals het Chambongebouw aan de Wolvengracht in hartje Brussel. Het voormalige ASLK-gebouw wordt omgevormd tot woningen, kantoren, winkels en studentenkamers. Maar in afwachting van renovatie of een nieuwe invulling kan er ook sprake zijn van tijdelijke bezetting. Een fenomeen dat vooral in Nederland bekend is. Ook in Brussel zijn er tegenwoordig al tal van voorbeelden te vinden van dergelijke tijdelijke bezetting. Vastgoedfirma’s gaan op zoek naar leegstaande gebouwen van private of publieke eigenaars en vraagt ze tijdelijk in bruikleen. Ze laten de ruimtes dan tijdelijk bewonen, waardoor ze ook beschermd zijn tegen bijvoorbeeld krakers.

Het probleem is dat de wettelijke omkadering nog niet op punt staat. Daar wil Brussels parlementslid Bianca Debaets iets aan doen. ‘Er moet een keurmerk komen voor private vastgoedbeschermingsfirma’s, waarin bepaalde verplichtingen duidelijk worden gesteld, maar ook de rechten van tijdelijke bewoners worden vastgelegd’, zegt ze.

Debaets ziet vele voordelen aan tijdelijke bezetting. ‘Voor de eigenaar blijft de waarde van het pand behouden, terwijl mensen tijdelijk een goedkope woning wordt aangeboden. Je kan ook mikken op bepaalde doelgroepen, zoals in Londen. Daar worden panden ter beschikking gesteld van politieagenten, brandweerlui, leerkrachten en verpleegkundigen. Dat zijn beroepsgroepen die in een stad broodnodig zijn, maar voor wie wonen in de stad stilaan onbetaalbaar wordt.’

‘Het kan wel niet de bedoeling zijn dat eigenaars ontsnappen aan de leegstandstaks door één of twee mensen in een gigantisch kantoorgebouw te laten wonen’, zegt Debaets. ‘Daarom moeten we, zoals in Nederland, een verplichte minimumbezetting opleggen. Daarnaast moeten we ook in voldoende omkadering voorzien voor de bewoners, die immers geen huurcontract hebben. Die mensen moeten beschermd worden.’

Klik hier en ontdek enkele Brusselse voorbeelden van tijdelijke bezetting in Het Nieuwsblad Brussel-Noordrand van zaterdag 18 januari.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio