Onrust bij sleep- en baggerdiensten Havenbedrijf

Antwerpen -

Bij sommige diensten van het Antwerpse havenbedrijf heerst onrust over de aan de gang zijnde besprekingen met de vakbonden in verband met de sleep- en baggerdiensten.

Bij de sleepdiensten gaat de reeds lang vooropgezette tweemansbediening in een stroomversnelling. ‘Vandaag werken er drie personen aan boord van elke sleepboot: een kapitein, een werktuigkundige en een matroos’, zegt woordvoerster Annik Dirkx. ‘Om de heroriëntering naar de tweemansbedieningmogelijk te maken, zullen de sleepboten zowel technisch als ergonomisch grondig omgevormd worden. Zo kan deze heroriëntering in de meest veilige omstandigheden gebeuren. Voor alle duidelijkheid: er zullen geen naakte ontslagen vallen.’

Tim Rozenstraten van ACLVB heeft ernstige bedenkingen bij die tweemansbediening op vlak van veiligheid. ‘Als er met een van de twee personen aan boord iets gebeurd, is er niemand om te helpen.’

Volgens het Antwerpse havenbedrijf hebben testen en evaluaties afdoende aangetoond dat er wel veilig met twee personen gewerkt kan worden.

Ook bij het baggerbedrijf is zenuwachtigheid ontstaan omwille van de plannen van het havenbedrijf om 60 personeelsleden te schrappen.

‘Er vallen geen naakte ontslagen’, benadrukt Annik Dirkx. ‘Zij zullen in andere diensten worden tewerkgesteld.’

Met de vakorganisaties werd afgelopen vrijdag afgesproken dat er op 21 februari een nieuw overleg zou plaatsvinden.

Het Havenbedrijf hoopt dan ook dat de vakbond de plannen steunt.

Efficiëntie

De hervormingen passen in de strategie van het Havenbedrijf om kostenefficiënter te werken aan marktconforme prijzen.‘De klanten verwachten dat.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio