P-Magazine haalt artikel offline: ‘Schending van persvrijheid’

P-Magazine haalt artikel offline: ‘Schending van persvrijheid’
Think Media Magazine, de uitgever van P-Magazine, verzet zich tegen het de beslissing van de rechter van Koophandel van Dendermonde dat het blad niet meer verdeeld mag worden. Het magazine heeft toch beslist om het artikel over zandwinning in Azië voorlopig te verwijderen van haar website. Dat heeft Jeroen Denaeghel, hoofdredacteur van P-Magazine, donderdagavond aan Belga laten weten.

Baggerbedrijf Jan De Nul was met een eenzijdig verzoekschrift naar de rechter getrokken, omdat het bedrijf wordt vermeld in een artikel over zandroof op de Filipijnen.

Rechter De Croock van de rechtbank van Koophandel in Dendermonde besliste donderdag op éénzijdig verzoekschrift van Ondernemingen Jan De Nul dat het artikel in P-Magazine van 21 januari 2014 over zandwinning in Azië (p. 128 tot 133) niet langer verspreid mag worden op straffe van een dwangsom.

Think Media Magazines verzet zich tegen het verspreidingsverbod, maar heeft, in afwachting van een tegensprekelijk debat en zonder enige nadelige erkentenis, beslist om het artikel voorlopig te verwijderen van haar website.

'Ik vind het onbegrijpelijk dat een rechter hierover beslist zonder P-Magazine de kans te geven om zijn versie van de feiten te geven. Dit is een zware schending van de persvrijheid die me erg frustreert', zegt Jeroen Denaeghel.

'Ik heb op geen enkel ogenblik van het bedrijf De Nul te horen gekregen wat er nu concreet niet zou kloppen aan onze berichtgeving', zegt Denaeghel nog.

Corrigeer

NIEUWS