Gentse Nederschelde wordt nog dit jaar opengelegd

Gentse Nederschelde wordt nog dit jaar opengelegd

De initiatiefnemers achter de actie om de Reep open te leggen Foto: fvv

Gent -

In het najaar start een aannemer in Gent met het opengraven van de Reep, de historische verbinding tussen Leie en Nederschelde die in de jaren zestig gedempt werd. Dit melden de Gentse schepen Filip Watteeuw (Groen), onder meer bevoegd voor Openbare Werken, waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal en de intercommunale TMVW.

De samenvloeiing van Leie en Nederschelde werd in de jaren zestig gedempt en maakte plaats voor een bovengrondse parking. De plannen voor het opnieuw openleggen van de Reep dateren al van de jaren negentig. Na het openleggen zal er niet alleen een beperkte doorgang zijn voor pleziervaart, maar wordt het stedelijke landschap op die plaats in ere hersteld.

De voorbereidende werken zijn al een tijdje aan de gang. Zo werden al bruggen aan het Bisdomplein en de Sint-Jacobsnieuwstraat gebouwd en is de Scaldissluis, met kanodoorgang, afgewerkt op de Oude Beestenmarkt. Het sluitstuk van de werken start dit najaar en moet in het najaar van 2015 beëindigd worden. Na het archeologische onderzoek volgen riolerings- en wegwerkzaamheden, het uitgraven en aanpassen van de historische kaaimuren, de aanleg van een verlaagde kade en het uitgraven van de Nederschelde zelf.

Graaf mee aan de Reep

'Ik ben blij dat we eindelijk met een timing naar buiten kunnen komen', reageert schepen Filip Watteeuw. Dat een actiegroep zaterdag, na een oproep op Facebook, start met het 'eigenhandig uitgraven', draagt zijn sympathie weg. 'Opnieuw een mooi staaltje van hoe Gentenaars zelf zaken durven aankaarten', klinkt het. De actie ‘Bij 1.000 acties graven we de Reep zelf uit’ was bedoeld als een ludieke oproep om toch snel werk te maken van het openleggen van de Reep, tussen het Duivelsteen en de Keizer Karelstraat. De groep heeft nu toestemming gekregen om zaterdag vanaf 14.30 uur de symbolische aanzet te geven.

Externe links
Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio