Kinderopvang, lessen, sportclub én met vriendjes spelen

‘Maak er één lange schooldag van’

© mhb

Caroline Gennez (SP.A) pleit voor een compleet nieuwe invulling van de schooldag: ‘Verleng de schooldagen en integreer de vrijetijdsactiviteiten. Het grote voordeel: het hele gezin kan thuis gewoon gezin zijn.’

Simon Andries

‘Een gemiddelde schooldag is vandaag nog altijd ingedeeld zoals honderd jaar geleden’, schrijft Caroline Gennez (SP.A) in haar boek De verschilligen, waarin ze oproept niet onverschillig te blijven en engagement op te nemen. ‘De schooldagen zouden langer moeten duren ­– tot achttien uur – om de leerlingen niet alleen kennis, maar ook creativiteit, ondernemingszin, burgerschap aan te leren.’

De moderne, ‘brede’ schooldag bestaat volgens Gennez uit een combinatie van kinderopvang, kennisoverdracht, leren, spelen, cultuur, taal, sport, rust, levensbeschouwing en buurt- en vrijwilligersactiviteiten. ‘Haal de levensbeschouwelijke vakken, sport en muziek uit het lessenpakket, maar bied ze wel aan op school, op maat van het kind’, pleit Gennez.

‘De school moet de spil van de buurt worden. Wil het kind naar de tekenschool? Werk dan als school samen met de tekenacademie. Willen moslimkinderen de Koran lezen? Bied hen dat dan aan. Heeft iemand leerachterstand? Remedieer dan op school, laat logopedisten komen.’

Een groot bijkomend voordeel volgens Gennez: ‘Huiswerk hoeft niet meer. Als de kinderen dan thuiskomen, hoeft er helemaal niet meer aan school gedacht te worden en dan is thuis ook écht thuis.’

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap noemt het voorstel van Gennez ‘een interessante piste’. ‘Zeker in het kader van het gelijkekansenonderwijs kan dit enorme mogelijkheden bieden’, zegt woordvoerster Sarina Simenon. ‘We moeten wel onderzoeken in hoeverre een langere schooldag tot achttien uur praktisch en financieel haalbaar is.’

‘Slecht voor het kind’

Mieke Van Hecke, topvrouw van het Katholiek Onderwijs, wijst het idee daarentegen ‘in het belang van het kind’ volledig af. ‘Nog los van het organisatorische probleem ­– de accommodatie, het personeel ­– is het verlengen van de schooltijd ook gewoon slecht voor het kind. Vrije tijd moet voor hen absoluut losgekoppeld blijven van het schoolgebeuren’, zegt Van Hecke. ‘Ik begrijp ook niet waarom alles altijd moet worden weggetrokken van de ouders. De school neemt nu al veel meer taken op dan ze volgens mij zou moeten doen. Het is juist belangrijk dat ouders hun kinderen helpen met het huiswerk, over hun schouders meespieken waar ze mee bezig zijn, betrokken blijven bij wat ze doen in hun vrije tijd. Dat is even goed quality time.’

Ook op politiek vlak ligt het voorstel (voorlopig) gevoelig. Op steun van haar partij hoeft Gennez niet te rekenen. ‘We hebben begrepen dat het een persoonlijke langetermijnvisie is van Caroline Gennez, we gaan daar niet verder op ingaan’, klinkt het bij haar partijgenoot en Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A). Ook N-VA, CD&V en oppositiepartij Open VLD zien weinig toekomst in de verplichte langere schooldagen, al wordt het ‘utopische idee’ niet zomaar afgeschoten. ‘Van Hecke gaat alleen maar uit van kinderen die al een goede thuis en achtergrond hebben’, vindt ex-minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten (Open VLD). ‘De school is de enige plaats waar alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, op gelijke voet hun favoriete cultuur-, sport- en muziekactiviteiten zouden kunnen kiezen.’

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie