Systematische naaktfouilles mogen niet meer

Systematische naaktfouilles mogen niet meer

Foto: BELGA

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de stelselmatige naaktfouillering in gevangenissen telkens wanneer gedetineerden de gevangenis betreden, bezoek hebben ontvangen, in een beveiligde cel worden geplaatst of in een strafcel worden opgesloten.

Het Hof erkent dat een fouillering op het lichaam noodzakelijk kan zijn voor de veiligheid in de gevangenis, maar vindt niettemin dat de bepaling in de wet afbreuk doet aan het verbod om op een vernederende manier te worden behandeld.

De wet van juli 2013 voerde een stevige uitbreiding in van de naaktfouilles in de gevangenis. Vroeger mocht die enkel indien er individuele aanwijzingen waren dat het onderzoek aan de kledij niet volstond om de veiligheid te garanderen - dus om te voorkomen dat bijvoorbeeld drugs of wapens werden binnengesmokkeld - en na een afzonderlijke beslissing van de gevangenisdirecteur. Daarbij kwam dus dat alle gedetineerden worden gefouilleerd op het lichaam bij het betreden van de gevangenis, voor de plaatsing in een beveiligde cel, voor de opsluiting in een strafcel of nadat ze bezoek ontvingen, en dit volgens de richtlijnen die in de gevangenis gelden.

Het Grondwettelijk Hof baseert zich op rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) om te besluiten dat een fouillering op het lichaam in bepaalde omstandigheden nodig kan zijn om de orde en veiligheid in de gevangenis te handhaven en misdrijven te voorkomen. Door echter in een systematische controle te voorzien, gaat de wet verder dan strikt noodzakelijk om de veiligheid te verzekeren. Er kan volgens het Hof immers niet worden aangenomen dat elk van de betrokken situaties, voor elke gedetineerde, een verhoogd risico voor de veiligheid of orde doet ontstaan.

Door in een stelselmatige fouillering te voorzien zonder precieze verantwoording die te maken heeft met het gedrag van de gedetineerde, meent het Hof bovendien dat de wetsbepaling op discriminerende wijze afbreuk doet aan het verbod om op een vernederende manier te worden behandeld. Dat is des te meer het geval omdat de wet in andere gevallen de directeur toelaat tot naaktfouilles over te gaan op grond van individuele aanwijzingen dat het onderzoek van de kledij niet volstaat om na te gaan of de gedetineerde geen drugs of wapens verbergt.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees