Vijf vragen over de nieuwe euthanasiewet

Euthanasie bij minderjarigen goedgekeurd

© Herman Ricour

© belga

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Euthanasie is in de toekomst ook mogelijk voor wilsbekwame minderjarigen. Het voorstel werd zopas goedgekeurd in de Kamer. Zoals bij andere ethische kwesties mogen alle parlementsleden stemmen los van de partijlijn.

bvb

De stemming verliep zoals verwacht niet geheel volgens de fractielijnen. CD&V, cdH en Vlaams Belang waren unaniem tegen, terwijl PS, sp.a en Open Vld voltallig voor stemden.Bij de andere groepen werd verdeeld gestemd. Zo waren er bij N-VA acht onthoudingen en één tegenstem (Peter Luykx) op 27 leden. Binnen de MR-rangen stemden drie leden tegen. Ecolo-Groen noteerde twee tegenstemmers en één onthouding. De twee FDF'ers onthielden zich, Jean-Marie Dedecker (LDD) stemde voor en Alexandra Colen en Laurent Louis stemden tegen.Waarover gaat het?

De uitbreiding moet euthanasie mogelijk maken voor wilsbekwame minderjarigen die zich in een ‘medisch uitzichtloze toestand bevinden van aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden’. Lijden dat niet gelenigd kan worden, en dat ‘het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke aandoening die veroorzaakt werd door een ongeval of ziekte’.

Wat zit er niet in de wet?

Zowel de SP.A’ers als de meeste liberalen zouden euthanasie ook willen toelaten voor dementerenden. Meestal wordt die term vervangen door mensen met een ‘neuro-degeneratieve aandoening’ of met een ‘ongeneeslijke en onomkeerbare hersenaandoening’. Het potentieel toepassingsgebied is veel groter dan bij de minderjarigen, maar het probleem is dat er geen consensus over bestaat. Noch over de term, noch over de concrete afbakening ervan en de voorwaarden.

Wat zeggen de tegenstanders?

Terwijl een groep kinderartsen voor een uitbreiding van de wet is, schermen de tegenstanders onder meer met het argument dat er geen vraag is naar kindereuthanasie. De artsen vinden dat die uitbreiding niet nodig is, omdat er nu al genoeg middelen zijn om het lijden van de kinderen te verlichten.

Volgens de tegenstanders was er ook onvoldoende ruimte voor reflectie over de nieuwe wet en werd de wet in een drafje door het parlement gejaagd. Zo werd de wet niet naar de Raad van State gestuurd voor advies.

Over één ding zijn alle kinderartsen het eens: het aantal zieke minderjarigen dat vraagt om te mogen sterven, is op één hand te tellen.

Hoe reageert de rest van de wereld?

De stemming over het wetsontwerp krijgt heel wat aandacht in de buitenlandse pers. Onder meer CNN, Reuters en AP zijn naar Brussel afgezakt om verslag uit te brengen over de stemming. Ook vanuit het buitenland werd geprobeerd om de ondertekening van de wet tegen te houden. Een Canadese huisarts stuurde een videoboodschap waarin zijn 4-jarige dochter, genezen van een hartafwijking, de Belgische koning Filip oproept om de wet niet te ondertekenen. De wet geldt echter niet voor peuters en kleuters.

Zal koning Filip de wet ondertekenen?

Ja. Niets wijst er op dat de koning de wet niet zou ondertekenen. Er bestaat ook een draagvlak voor de wet onder de bevolking. Uit een peiling van RTBF bleek in oktober dat drie op de vier Belgen euthanasie bij minderjarigen zonder hun instemming aanvaardbaar vindt. In 1990 weigerde de toenmalige koning Boudewijn de abortuswet te ondertekenen. Hij trad toen 36 uur af.

Meer over Euthanasie

Video

Keuze van de redactie