Familiebezoek door Marokkanen steeds moeilijker

De Belgische overheid maakte het Marokkanen nog altijd zeer moeilijk om hun familie in België te bezoeken. Terwijl de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in 2009 39.898 aanvragen voor zo’n visum behandelde, waren dat er in 2012 al 49.069. Daarbij is de kloof tussen het aantal goedkeuringen en weigeringen alsmaar groter geworden. In 2009 keurde de DVZ twee keer zo veel visa af als dat ze er goedkeurde. In 2012 was dat al drie keer zo veel.

‘De stijging van het aantal aanvragen is logisch’, zegt Nahima Lanjri (CD&V). ‘Door de strengere wet op de gezinshereniging is het moeilijker geworden om in België te komen wonen.’

Corrigeer

NIEUWS