Aantal gedwongen repatriëringen gestegen in 2013

Aantal gedwongen repatriëringen gestegen in 2013

Foto: VTM

In 2013 zijn 4.139 mensen die kandidaat waren voor asiel of illegaal in ons land verbleven, gedwongen teruggebracht naar hun land van herkomst. Dat is 10 pct meer dan het jaar voordien (3.847), staat dinsdag in de kranten van Sudpresse.

De Dienst Vreemdelingenzaken besteedde aan de repatriëringen een budget van 9,5 miljoen euro.

De autoriteiten registreerden vorig jaar 4.585 gevallen van vrijwillige terugkeer. Daar werd 6 miljoen euro aan besteed. Het programma voorziet in een terugkeerpremie van 250 euro voor een volwassene (de helft voor wie jonger is dan 18).

Corrigeer

NIEUWS