Worden softdrugs steeds sterker?

Worden softdrugs steeds sterker?

Foto: BELGA

De gemiddelde concentratie van de stimulerende stof THC in cannabis en hasj die in ons land in beslag genomen wordt zou in stijgende lijn zitten. In 2012 bedroeg deze 13,2 procent voor cannabis en 17,2 procent voor hasj. Een jaar voordien was dat nog respectievelijk 10,7 en 11,8 procent en in 2002 8,9 en 9,4 procent. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx op een schriftelijke vraag van Martine Taelman (Open VLD).

Onkelinx baseert zich op gegevens van het Belgian Early Warnin System Drugs (BEWSD) van het Belgian Monitoring Centre for Drugs and Drug Addication, een programma van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. Het BEWSD staat in voor de verzameling van de analyseresultaten die gerapporteerd worden door alle toxicologische of gerechtelijke laboratoria in ons land.

Hier moet echter een kritische kanttekening bij gemaakt worden. De opmerkelijke THC-stijging in hasj kan immers deels verklaard worden door het feit dat er in 2012 veel minder stalen onder de loep werden genomen dan voorheen. Verhoudingsgewijs werden er dan weer meer mini-plantages opgedoekt waar de kwaliteit van de teelt hoger ligt en dus ook de THC-waarde. In een commentaar geeft minister Onkelinx aan zich bewust te zijn van dit mogelijk vertekende beeld.

In tegenstelling tot de hoger vermelde stijgende tendens voor de gemiddelde THC-concentraties is de maximale hoeveelheid die in de geanalyseerde drugsstalen werd aangetroffen de afgelopen jaren stelselmatig gedaald. In 2009 bedroeg deze nog 37,3 procent voor cannabis en 30,2 procent voor hash. In 2012 was dat nog respectievelijk 20,5 en 28,7 procent.

Omwille van het schaarse onderzoek naar de effecten van cannabis met hoge THC-concentraties kunnen momenteel volgens de minister nog weinig uitspraken gedaan worden over de mogelijke gevolgen van hoge THC-gehaltes op lange termijn op vlak van verslaving of psychische klachten.

Een hogere opname van THC gaat vermoedelijk gepaard met meer lichamelijke effecten. Zo is er een verhoogd risico voor mensen met hartklachten.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees