Hoe ouderen in de toekomst langer thuis laten wonen

CareVille focust op zorg voor senioren

CareVille focust op zorg voor senioren

Minister Lieten en de verschillende partners binnen CareVille. Foto: Liesbeth Driessen (UHasselt)

Diepenbeek -

De proeftuin CareVille Limburg wil via innovaties de ‘zorgmobiliteit’ versterken. Het uiteindelijke doel is om ouderen langer kwaliteitsvol, betaalbaar en veilig thuis te laten wonen.

CareVille is het vijfde platform dat wordt opgestart in het kader van ‘Zorg Proeftuinen Vlaanderen’. Het creëert een testomgeving voor bedrijven en organisaties uit de zorgsector, met een focus op de ouderenzorg van de toekomst.

1.500 senioren

‘De ouderenzorg moet ook in de toekomst voor ieder van ons betaalbaar en toegankelijk blijven’, zegt Vlaams minister Ingrid Lieten (SP.A). ‘In de proeftuin wordt er vraaggericht gewerkt en staan de oudere en zijn behoeften centraal. Ouderen willen vandaag liever thuis oud worden, ze willen contact houden met hun wijk en buurt. Dat moeten wij mee mogelijk maken. Daarenboven is CareVille een belangrijk onderdeel in het uitbouwen van een sterke zorgsector voor Limburg. Op middellange termijn moet dit nieuwe jobs opleveren voor hoog- en laagopgeleiden.’

De innovaties die bedrijven en (zorg)organisaties creëren, zullen worden getest in de regio Genk/Hasselt. ‘De testpopulatie zal bestaan uit 1.500 zorgbehoevende senioren van minstens 65 jaar oud. Er wordt extra aandacht besteed aan interculturaliteit en kansarmoede’, zegt Katherine Nelissen, Platformcoördinator CareVille Limburg. ‘Daarnaast zullen ook zorgverleners en mantelzorgers deel uitmaken van de testpopulatie. De focus ligt op de thuissituatie, maar ook de residentiële zorg en ziekenhuizen zijn partner in dit project.’

In de eerste fase van CareVille Limburg worden vier projecten uitgerold. ‘In drie van de vier projecten focussen we op het verhogen van de zelfredzaamheid van de zorgvrager bij hem of haar thuis. We voorzien in medicatie op maat, coachen de zorgvrager en bevorderen zijn mobiliteit in het verkeer. In het vierde project versterken we de mobiliteit van de zorgverleners door hen in te zetten in de verschillende zorgorganisaties.’

Stijgende vraag

De burgemeesters van Genk en Hasselt zijn tevreden met het nieuwe platform. ‘Met CareVille trachten we ouderen langer kwaliteitsvol thuis te houden via technologische en maatschappelijke oplossingen. Als we die oplossingen ook nog kunnen benutten, hebben we ons doel bereikt’, zegt Wim Dries (CD&V), burgemeester van Genk. ‘Tegen 2020 zal een vierde van de Hasselaren ouder zijn dan 65. Daardoor zal de vraag naar ouderenzorg stijgen. Er komt voor iedereen een tijd dat hij of zij zorg nodig heeft. Laat ons daar proactief en innovatief op inzetten’, besluit Hilde Claes (SP.A), burgemeester van Hasselt.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio