Ook Tremelo brandde in 1914

Ook Tremelo brandde in 1914

Rik Wouters met zijn boek. Foto: cjt

Tremelo -

In ‘Tremelokermis 1914, een dorp in lichterlaaie’, belicht Rik Wouters de oorlogsjaren in zijn dorp.

Weinig mensen weten meer dan Rik Wouters over wat er allemaal tijdens WOI in Tremelo en omstreken is gebeurd. Zijn grote kennis dankt hij voornamelijk aan een gedetailleerd rapport over die oorlogsjaren in Tremelo dat de toenmalige pastoor, Karel Van Winkel, op vraag van het bisdom had opgemaakt. Het document bleef jaren onopgemerkt op de pastorij liggen, tot het in de jaren ‘50 door pastoor Feyaerts werd ontdekt. Toen die er enkele passages uit publiceerde in het Milac-soldatenblad, trok het ook de aandacht van Rik Wouters, die toen voor het streekweekblad De Haechtenaar werkte.

Handgeschreven documenten

‘We hebben toen beslist het verhaal van Van Winkel in verschillende afleveringen, gedurende verschillende weken, te publiceren’, zegt Rik Wouters. ‘Nadien heb ik het lijvige, handgeschreven document bij mij gehouden. De kans was te groot dat het anders zou verloren gaan. Er was toen een soort moderne beeldenstorm in de kerk aan de gang.’ Tien jaar geleden besliste Rik deze Tremelose oorlogskroniek in boekvorm uit te brengen. De quasi letterlijke weergave van de geschriften van Van Winkel, werd door hem verrijkt met details over plaatsen en personen.

Brandstichting

‘Ik heb hiervoor iedereen opgezocht die er iets meer over kon vertellen en nog in leven was’, zegt Wouters. Maar ook alle gemeenteraadsverslagen uit die tijd pluisde hij uit. Om tot zeer verrassende ontdekkingen te komen. ‘Wie weet er dat in het zaaltje onder de kerk van Tremelo een krijgsraad is bijeengekomen, voorgezeten door koning Albert I?’, vraagt hij. ‘Of dat de stichter van bakkerij Schepers in de oorlog werd doodgestoken?’ Maar ook de verwoesting door brandstichting van een groot deel van Tremelo zal weinigen bekend zijn. Het toeval wil dat de grootvader van Rik als aannemer een groot deel van het dorp opnieuw opbouwde.

Het boek is te koop in het gemeentehuis van Tremelo.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio