Buurtbewoners krijgen gelijk in zaak Titanic van Hooikt

Bouwvergunning sociale appartementen vernietigd

Bouwvergunning sociale appartementen vernietigd

Deze appartementen komen er (voorlopig) niet. Foto: if

Koningshooikt -

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de stedenbouwkundige vergunning voor 31 sociale appartementen in de Sander de Vosstraat in Koningshooikt vernietigd. De omwonenden halen daarmee hun slag thuis. Eind 2012 werd hun beroep nog verworpen door de provincie.

De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting (LMH), een organisatie die sociale woningen bouwt en renoveert, kocht in 2007 een stuk grond aan van 8.000 vierkante meter aan de Sander De Vosstraat. Op de grond staat een witte villa en de kleinkinderen van de bejaarde eigenaar verkozen om het domein te verkopen.

Aanvankelijk wilde de huisvestingsmaatschappij 40 appartementen laten bouwen, maar dat werd bijgesteld naar 33 en later naar 31. In maart 2011 diende de LMH een bouwaanvraag in.

Liever seniorenflats

Bij de omwonenden stak er meteen een storm van protest op. Er werden 50 bezwaarschriften ingediend tegen de ‘Titanic van Hooikt’, zoals de buurtbewoners het bouwproject noemden.

Een petitie tegen de bouwplannen haalde meer dan 500 handtekeningen. De bewoners pikten het vooral niet dat er op de grond sociale appartementen komen, terwijl ze vinden dat Koningshooikt eerder nood heeft seniorenflats. Voorts vreesden ze wateroverlast omdat het domein voor een groot deel uit drassige grond bestaat.

De buurtbewoners protesteerden ook tegen de bouwhoogte van 9 meter en het kappen van acht paardenkastanjes aan de straatzijde.

De LMH trok uiteindelijk zelf de aanvraag in omdat een geplande brug voor de ontsluiting naar de Haverlaan niet mogelijk bleek te zijn.

De maatschappij probeerde het een jaar later nog eens. De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen legde eind 2012 de bezwaren van de omwonenden naast zich neer en kende de LMH een stedenbouwkundige vergunning toe.

Drie bewoners lieten het daar niet bij en stapten naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die geeft de omwonenden alsnog gelijk.

‘De Raad oordeelt dat de provinciale deputatie een aantal bezwaarschriften niet gemotiveerd genoeg heeft afgewezen’, zegt Jan Hauwaert, voorzitter van het LMH.

Advies genegeerd

‘Voorts werd een advies van een stedelijk ambtenaar genegeerd en het milieueffectenrapport zat niet bij in het dossier. De deputatie kan nu een nieuwe beslissing nemen of wij moeten een nieuwe bouwaanvraag indienen’, besluit de voorzitter van het LMH.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio