Vandaag infomarkt over doortrekking N60

© esdr

Vandaag, zaterdag 15 maart, organiseert het Agentschap Wegen en Verkeer een infomarkt over de doortrekking van N60.

sdr

De realisatie van de missing link van de N60 rond Ronse krijgt meer en meer vorm. Op 8 november 2013 maakte de Vlaamse regering een keuze over het tracé van de nieuwe weg. Sinds 11 februari loopt het openbaar onderzoek van het Gewestelijk uitvoeringsplan (Grup).

‘In het kader van dat onderzoek organiseren we zaterdag (vandaag, red.) een infomarkt’, legt Sylvie Syryn van het Agentschap Wegen en Verkeer uit. ‘We doen dit samen met de gemeenten Ronse, Kluisbergen en Maarkedal in CC De Ververij, in de Wolvestraat 37 in Ronse. Alle geïnteresseerden kunnen tussen 10 en 18 uur langskomen. Aan de hand van kaart- en beeldmateriaal wordt het project voorgesteld aan het publiek.’

‘Het vastleggen van het definitieve tracé was een belangrijke doorbraak’, vult Thomas Maes aan. ‘Maar er moet nog een hele procedure doorlopen worden, voordat de werken effectief van start kunnen gaan. Om een idee te geven: na dit openbaar onderzoek kan de Vlaamse regering het Grup definitief vastleggen. Maar daarna volgen nog het landbouweffectenrapport, het project-milieueffectenrapport, de aanbestedingsprocedure en het bekomen van de bouwvergunning, met opnieuw een openbaar onderzoek. Dit maakt ook dat we voorlopig geen concrete plannen van het wegenontwerp kunnen voorleggen. Deze infomarkt gaat dus nog puur over het tracé. Daarom zijn er alleen ruwe schetsen van de doortrekking voorhanden. Bij het volgende openbaar onderzoek zullen we wel driedimensionale simulaties kunnen voorleggen. De uiteindelijke start van de werken zal ten vroegste in de tweede helft van 2016 plaatsvinden.

Onteigeningen

‘Na de zomer moet er definitief uitsluitsel over de onteigeningen zijn’, gaat Thomas Maes verder. ‘Vanaf de Kapellestraat tot de grens met Wallonië is nagenoeg alles al in orde. Maar tussen de wegversmalling in Nukerke en de Kapellestraat moet nog veel gebeuren. We hebben alle betrokkenen kunnen bereiken. We hopen hen zo snel mogelijk uitsluitsel te kunnen bieden.’

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio