Strijd tegen sociale fraude brengt 52 miljoen euro op

Strijd tegen sociale fraude brengt 52 miljoen euro op

John Crombez Foto: BELGA

De strijd tegen de sociale fraude heeft deze legislatuur 52,7 miljoen euro opgeleverd. Dat blijkt uit een balans die staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez, minister van Werk Monica De Coninck en staatssecretaris voor maatschappelijke integratie Maggie De Block woensdag voorstelden.

‘De rode draad in de bestrijding van sociale fraude is dat we misbruiken en onterechte uitkeringen voorkomen en fraude sneller opsporen’, zegt Crombez. ‘De preventieve controles en het uitwisselen van informatie doorheen de hele sociale zekerheid hebben hun impact bewezen.’

Preventie

De RVA controleert het dossier van wie een werkloosheidsuitkering vraagt tegenwoordig vooraf. ‘Dit is niet alleen goed nieuws voor de overheid, maar ook voor de aanvrager zelf. Die wordt sneller geïnformeerd en krijgt de kans om bij fouten ‘ter goeder trouw’ een en ander recht te zetten’, zegt minister De Coninck.

Er zijn ook maatregelen genomen om misbruik in de sector van de dienstencheques te voorkomen en om fraude binnen de ziekte- en invaliditeitsverzekering sneller vast te stellen. Verder werd er geïnvesteerd in de kruispuntbank sociale zekerheid, zodat gegevens automatisch getoetst kunnen worden.

Staatssecretaris De Block liet een onderzoek uitvoeren naar sociale fraude bij leefloners. ‘Die is eerder beperkt, een belangrijke vaststelling. Blijkt ook dat OCMW’s nu reeds bijzonder inzetten op preventie.’

Corrigeer

NIEUWS