Onkelinx: ‘Geen rookverbod op tribunes voetbalstadions’

© VDB

Het wettelijk rookverbod op gesloten plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek is niet van toepassing op tribunes van voetbalstadions. Niets belet echter de eigenaars van de stadions om via een huishoudelijk reglement op deze tribunes een rookverbod op te leggen. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS) op een schriftelijke vraag van senator Fabienne Winckel (PS).

rdc

Onkelinx wijst erop dat de wet een gesloten plaats definieert ‘als door wanden afgesloten van de omgeving en voorzien van een plafond of zoldering’. ‘De FOD Volksgezondheid die bevoegd is voor de toepassing van de wet is van mening dat de tribunes van een voetbalstadion niet onder deze definitie vallen. Hoewel vaak overdekt zijn ze immers niet afgesloten van de omgeving door wanden aangezien minstens een zijkant volledig open is.’

Alhoewel de wet hen daar dus niet toe verplicht, zijn eigenaars van stadions echter vrij om een huishoudelijk reglement in te stellen dat dit roken verbiedt op de tribunes. ‘Bij mijn weten is er in ons land geen enkel stadion dat een dergelijke regel toepast’, aldus Onkelinx die er voorts op wijst dat het rookverbod wel van toepassing is in alle gesloten ruimtes van een stadion zoals de loges, toiletten, vestiaires en gangen.

Aangeboden door onze partners

Meer lifestyle

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie