Motorcross in havengebied komt dichterbij

Motorcross in havengebied komt dichterbij

Foto: BELGA

In de havens van Gent, Oostende en Antwerpen kunnen tijdelijke oefenterreinen komen voor de motorcross. Ministers Muyters en Crevits hebben in overleg met de havenbedrijven concrete locaties aangeduid.

Een belangrijke stap vooruit in een moeizaam dossier. Het is nu aan de sector zelf om de noodzakelijke vergunningen aan te vragen en de terreinen in te richten als tijdelijk motorcrossterrein in overleg met de respectieve haven.

In de havens van Gent, Oostende en Antwerpen kunnen tijdelijke oefenterreinen komen voor de motorcross. Ministers Muyters en Crevits hebben in overleg met de havenbedrijven concrete locaties aangeduid. Een belangrijke stap vooruit in een moeizaam dossier. Het is nu aan de sector zelf om de noodzakelijke vergunningen aan te vragen en de terreinen in te richten als tijdelijk motorcrossterrein in overleg met de respectieve haven.

In de havens van Gent, Oostende en Antwerpen kunnen een aantal ontgonnen terreinen van minimaal 5 ha tijdelijk dienen voor de motorcross. Dat betekent dat ze beschikbaar zijn tot er zich een economische havenactiviteit aandient. Een motorcrossterrein kan daar enkel voor een bepaalde duur vergund worden. Het tijdelijk gebruik mag geen of nauwelijks impact hebben op al bestaande havenactiviteiten en mag toekomstige havenontwikkeling niet in het gedrang brengen. Met de haven van Zeebrugge lopen de gesprekken nog en de stad Antwerpen engageert zich ook om op lange termijn een oplossing te zoeken.

De zoektocht naar terreinen voor de zogenaamde hinderlijke sporten sleept al meer dan tien jaar aan. De Vlaamse Regering meent dat de sector wel degelijk r echt heeft op locaties om te trainen, ook al blijft het een uitdaging om dat idee te verzoenen met de algemene scepsis tegenover lawaaierige sporten. In 2012 versoepelde minister van Sport en Ruimtelijke Ordening Muyters de wetgeving, omdat de Vlaamse Regering ervan overtuigd is dat van alle ooit onderzochte gebieden, de havens het meeste potentieel hebben. Havenactiviteiten zijn doorgaans relatief belastend voor milieu en omgeving en daarom al zo veel mogelijk afgezonderd van woongebieden. Desondanks leverde dat niet meteen resultaat op: de provincies gingen tevergeefs op zoek naar geschikte terreinen en vonden evenmin maatschappelijk draagvlak.

Dat ministers Muyters en Crevits in overleg met de havenbedrijven concrete locaties vonden is een stap in de goede richting. Nu is het aan de sector om de nodige vergunningen aan te vragen, de invulling en uitbating van die terreinen op te starten en om de gebruiksvoorwaarden te bespreken met de havenbedrijven en omwonenden. Het idee dat er op een trainingscircuit dag in dag uit gecrosst wordt, klopt niet. Een drietal namiddagen per week en een weekenddag volstaan voor motorcrossers. De MX-sector verklaart zich op dat gebied overigens bereid zich flexibel op te stellen.

Corrigeer

Het Nieuwsblad biedt meer dan 1.000 reeksen in 12 sporten aan. Zoek hierboven de uitslagen van uw favoriete club of surf naar onze uitslagenpagina.